Gestasyonel Diyabet

08.04.2014

Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde bebeğin büyümesi için gerekli olan enerji miktarının artmasına bağlı olarak glukoz ihtiyacı ve kullanımı artmaktadır. Bu nedenle gebelikte kan şekeri normal düzeylerin altındadır.

Gestasyonel Diyabet

Gebelik öncesi yeterli insülin salgılayabilen pankreas hücreleri gebeliğin 24–28. Haftalarında yeterli insülin salgılayamayabilir ve daha önce diyabet tanısı almamış anne adaylarda kan şekeri yüksekliği gözlemlenebilir. Bu durum gestayonel diyabet olarak tanımlanır ve çoğunlukla gebelik bitiminde sonlanmaktadır. Ailesel diyabet hikayesi bulunan, 30 yaş üzeri ve aşırı kilolu gebeler gestasyonel diyabet açısından risk taşımaktadırlar.

Gestasyonel diyabet tarama testi 24. Haftadan sonra iki aşamalı test kullanılarak yapılmaktadır. Ilk aşamada 50 gr lık glukoz ön tarama testinin yüksek bulunması ve kan şekeri yüksekliğinin besleme tedavisiyle kontrol altına alınanmaması durumunda 75 gr glukozlu oral glukoz tolerans testi uygulanmaktadır. Bu test sonucununyüksek çıkması da insülin kullanımı gündeme gelmektedir.

Gestasyonel diyabet tanısı alan kişilerde kan şekeri kontrolü beslenme tedavisi ile sağlanabiliyorsa, uyum kontrolleri ile birlikte tedaviye devam edilir. Kontrol sağlanamayan kan şekeri değişken olan diyabetiklerde vakit geçirilmeden insülin tedavisine başlanır. Gebeler kesinlikle oral antidiyabetik ilaçlar kullanmamalıdır. Gebelik boyunca toplam kilo alımı bireysel ayrıcalıklar göz önünde bulundurularak 10-13 kg'ı aşmamalıdır.

Anne karnında hiperglisemiye maruz kalan bebek insülin salgılamaya başlar ve doğumdan sonrada insülin salgılamaya devam eder. Bu nedenle yeni doğanlarda en sık görülen metabolik bozukluk, kan şekeri düşüklüğüdür. Doğumdan hemen sonra bebeğin kan şekerinin ölçülmesi ve en az iki hafta süre ile kan şekeri takibi yapılarak, hipoglisemilerin saptanması ve tedavisi sağlanmalıdır.

 

YORUMLAR

Gestasyonel Diyabet
Diyetisyen Nazlı Koşar, 08/04/2014


Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde bebeğin büyümesi için gerekli olan enerji miktarının artmasına bağlı olarak glukoz ihtiyacı ve kullanımı artmaktadır. Bu nedenle gebelikte kan şekeri normal düzeylerin altındadır.

Gebelik öncesi yeterli insülin salgılayabilen pankreas hücreleri gebeliğin 24–28. Haftalarında yeterli insülin salgılayamayabilir ve daha önce diyabet tanısı almamış anne adaylarda kan şekeri yüksekliği gözlemlenebilir. Bu durum gestayonel diyabet olarak tanımlanır ve çoğunlukla gebelik bitiminde sonlanmaktadır. Ailesel diyabet hikayesi bulunan, 30 yaş üzeri ve aşırı kilolu gebeler gestasyonel diyabet açısından risk taşımaktadırlar.

Gestasyonel diyabet tarama testi 24. Haftadan sonra iki aşamalı test kullanılarak yapılmaktadır. Ilk aşamada 50 gr lık glukoz ön tarama testinin yüksek bulunması ve kan şekeri yüksekliğinin besleme tedavisiyle kontrol altına alınanmaması durumunda 75 gr glukozlu oral glukoz tolerans testi uygulanmaktadır. Bu test sonucununyüksek çıkması da insülin kullanımı gündeme gelmektedir.

Gestasyonel diyabet tanısı alan kişilerde kan şekeri kontrolü beslenme tedavisi ile sağlanabiliyorsa, uyum kontrolleri ile birlikte tedaviye devam edilir. Kontrol sağlanamayan kan şekeri değişken olan diyabetiklerde vakit geçirilmeden insülin tedavisine başlanır. Gebeler kesinlikle oral antidiyabetik ilaçlar kullanmamalıdır. Gebelik boyunca toplam kilo alımı bireysel ayrıcalıklar göz önünde bulundurularak 10-13 kg'ı aşmamalıdır.

Anne karnında hiperglisemiye maruz kalan bebek insülin salgılamaya başlar ve doğumdan sonrada insülin salgılamaya devam eder. Bu nedenle yeni doğanlarda en sık görülen metabolik bozukluk, kan şekeri düşüklüğüdür. Doğumdan hemen sonra bebeğin kan şekerinin ölçülmesi ve en az iki hafta süre ile kan şekeri takibi yapılarak, hipoglisemilerin saptanması ve tedavisi sağlanmalıdır.