ideal kilo kişilerin yaşına kilosuna cinsiyetine ve boyuna göre olması gereken kilo aralığıdır. İdeal kiloyu hesaplarken bazı formüller kullanıyoruz. Kilo bölü boyunkaresi olarak ideal kiloyu saptayabiliriz. Örneğin 160 cm bir kişi için kilo bölü 160 ın karesi şeklinde hesaplayıp beden kitle indeksini buluyoruz. Beden kitle indeksi sağlıklı kişilerde 20-25 aralığınddır bu yine bireylerde yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir. Fakat 25 in üzerine çıkmaya başlayınca biz bunu hafif şişmanlık olarak tanımlıyoruz.

YORUMLAR