Tip1 diyabet otoromin nedenlerle pankreastaki beta hücre harabiyetine bağlı olarak, mutlak insülin yetmezliği olarak ortaya çıkan klinik bir tablodur. Başlangıç yaşı genelde 30’un altındadır ve başlangıç kilosu genellikle zayıftır. Bu kişilerde genelde ketozis görülür. C peptid düzeyleri düşük ve otoantikorları pozitiftir. Ailede diyabet öyküsü yoktur veya belirgin değildir.

YORUMLAR