Bul

Diyetkolik'i telefonunda kullan

sitede bul

Gizlilik Politikası

Diyetkolik internet portalı ve uygulamalarına hoş geldiniz. Diyetkolik, PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. firmasına (bundan sonra Diyetkolik olarak anılacaktır) aittir ve bu siteyi ziyaret eden kullanıcılarımızın (öyle olduklarını taahhüt ederek ilgili kategoriye kayıt olan uzman veya danışanlar üye ya da kullanıcı olarak adlandırılacaktır) bilgi güvenliği bizim için önem taşımaktadır. Bu sebeple bize sağladığınız bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği için benimsediğimiz ilkeler, işbu gizlilik politikasında düzenlenmiştir.

Diyetkolik şirketinin sunmuş olduğu tüm ürün ve hizmetlerden faydalanmanız, bu gizlilik sözleşmesinde bahsi geçen esasları okuyup kabul ettiğiniz, gizlilik prosedürüne aykırı davranışlarınızın hukuki ve cezai sorumluluğun size ait olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Diyetkolik, kullanıcıların kendisine sağladığı gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı taahhüt eder. Bu konuda gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt eder.

Diyetkolik, tarafından toplanan veya tarafınızca sağlanan kişisel verilerin ne olduğu, bunların elde edilme yöntemi, hukuki sebebi, saklanma amacı ve süresi, nerelerde depolandığı ve nasıl işlendiğine dair hususlar ve kişişsel verileriniz ile ilgili haklarınıza dair bilgilendirme 'Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nde sunulmuştur.

 

Danışanların Gizliliği:

Danışanlarla ilgili sistemdeki veriler, hem danışan hem de danışanın Diyetkolik sistemlerinde tanımlanan uzmanı tarafından kendi uzmanlık alanlarıyla sınırlı olmak üzere değiştirilebilir.

Sisteme, uzman tarafınızdan kaydı yapılan hiçbir danışanınızın kişisel bilgileri diğer uzman veya danışan kullanıcılar ile paylaşılmaz. Her danışan, sorduğu sorulardan, yazdığı yorumlara ve içerikler de dahil bir dizi verinin Diyetkolik veya diğer sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıla bilineceğini peşinen kabul eder.

Uzman tarafınızdan sisteme tanımlanan danışanlarınız da bu gizlilik sözleşmesinde bahsi geçen esasları kabul etmiş sayılır.

 

VERİLERİN KULLANIM AMACI

Diyetkolik, site ve mobil uygulamada muhtemel sistemsel sorunların tanımlanması ve giderilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini, diğer iletişim bilgilerini kaydedebilir ve bu amaçla kullanabilir. Bu bilgiler kullanıcıları genel anlamda tanımlamak ve demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılır. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.

Kullanıcıların iletişim, portföy durumu, demografik bilgiler gibi verileri, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; Diyetkolik tarafından iştirakleri veya çözüm ortakları ile paylaşılacaktır. Bu gibi durumlarda Diyetkolik, kullanıcıların menfaatlerini korumaya özen gösterecektir.

Kullanıcının sitede sunulan anket ve formlar aracılığıyla, kendisi ile iletişime geçildiğinde, izinli elektronik pazarlama yapıldığında Diyetkolik şirketine sağladığı veriler, istatistik amacıyla kullanılabilir.

Teknik iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) aracılığı ile, kullanıcının site ve mobil uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri, IP adresleri elde edilebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, site ziyaretçi sayısı, ziyaret amacı, ziyaret süresi gibi istatistiksel bilgileri elde etmeye yarar. Google Analytics, Google Adwords gibi uygulamalar, anonim olarak ölçüm ve listeleme yapmak amacıyla, bu bilgileri anonim şekilde toplayabilir. Tarayıcılar genelde en başta bu çerezleri kabul eder şekilde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse bu ayarı değiştirebilir.

 

Google Reklam çerezleri

https://www.diyetkolik.com, Google Adsense reklam sistemi kullanmaktadır. Bu sistem Google tarafından İçerik için AdSense reklamlarının görüntülendiği yayıncı web sitelerinde sunulan reklamlarda kullanılan DoubleClick DART çerezi içerir. üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Bu çerezlerini kullanarak kullanıcılarımıza, sitemize ve İnternet'teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar.

Kullanıcılar Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Google Web sitemizi ziyaret ettiği zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktadır. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir. Bu uygulama hakkında bilgi edinmek için ve söz konusu bilgilerin bu şirketler tarafından kullanılmasını engellemek üzere seçeneklerinizin neler olduğunu öğrenmek ve daha fazla bilgi için NAI Self-Regulatory principles for publishers(PDF) belgesinin A Eki'nden yararlanabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN DEPOLANMASI VE İŞLENMESİ

Elde edilen kişisel verilerin depolanması ve işlenmesi ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde yapılır. Bu konuda lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'ni inceleyiniz.

Kişisel Veriler Kanunu uyarınca, elde kişisel veriler. PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir. Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

VERİLERE ERİŞİMİ OLANLAR

Kullanıcıların, PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. şirketine ilettiği her tür bireysel ve kurumsal veri, ilgili kanunlarda öngörülmesi ile üyelik sözleşmesinde belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller haricinde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Zorunlu haller, kullanım koşullarında yer alan hizmetlerin ifası kapsamında; kullanıcı gizlilik ve güvenliğinin sağlanması, hata ve sorunların giderilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcı bilgilerinin doğrulanması, hizmet ifası için yapılması gereken araştırma ve değerlendirmelerdir. Bu amaçlarla PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. şirketinin işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi ve kurumlarla, sözleşme konusu faaliyetler kapsamında bu veriler paylaşılabilir, yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabilir.

PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti., kullanıcıya ait ad ve soyad, unvan, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bireysel / kurumsal bilgileri; sözleşmede belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller dışında, herhangi bir şekilde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Bu durumun istisnası olan haller aşağıda sayılmıştır:

 1. Yürürlükte bulunan yasalar ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
 2. Kullanıcılar ile PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller,
 3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilginin usulüne uygun talep edilmesi,
 4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.
 5. Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,
 6. PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. ve üçüncü taraf altyapı sağlayıcının mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla
 7. PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN DURUMU

Kullanıcının ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Bu veriler kullanıcının rızası alınmaksızın PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından işlenmez. özel nitelikli kişisel veriler diğer kişisel verilerden ayrı değerlendirilir, özel kriptografik metodlarla depolanır ve yalnızca bu veriler üyelik Sözleşmesinin ifası için gerekli olan kişilerin erişimine açıktır.

 

VERİLERİN DOĞRULUĞU

Kullanıcılar, sisteme üye olurken doğru ve güncel bilgiler ile kayıt olmanın zorunlu olduğunu kabul eder. Değişiklik olduğu takdirde, bu bilgilerin güncellenmesi gerekir. Aksi halde, doğacak PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. sorumlu değildir.

 

SİSTEM GÜVENLİĞİ

Kullanıcıların kişisel verilerinin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almıştır. Ancak internet portalının kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gereken tedbiri almıştır. Ancak bunun yanı sıra kullanıcıların, nihai güvenliği sağlaması için kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir, kullanıcının Diyetkolik web sitesini veya uygulamasını ziyaret etmesi, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

İnternetin yapısı gereği, bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir, ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

KREDİ KARTI VE ÖDEME BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ

Site veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm ürün veya hizmet satın alma işlemleri SSL sertifikaları aracılığı ile gerçekleşmektedir. Kullanıcıların kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde kaydedilmemekte ve saklanmamaktadır. Bu bilgiler SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip doğrudan ilgili aracı ödeme kuruluşu olan İYZİCO’ya ulaştırılır. Kredi kartı verilerinin İYZİCO tarafından muhafaza edilmesi halinde PCI Yazılım şirketinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcının ödemeye dair bilgileri ise sadece alınan hizmet veya ürünün kullanıcıya faturalandırılması amacıyla kullanılır.

 

PAYLAŞILAN İÇERİKLERDEN SORUMLULUK

PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. kullanımı sırasında paylaşılan içeriğin hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusu kullanıcıya aittir. Kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriklerin kendilerine ait olduğunu ve başkasına ait telif haklarını ihlal etmediklerini taahhüt ederler. Kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklerin telif hakları paylaşan kullanıcıya aittir, ancak paylaşıldıktan sonra PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. bu içeriği kullanma hakkını elde eder. Site içerisinde paylaşılan makale, yayın, kitap, video, ve sunumların telif haklarından, bu yayınların tavsiye veya öneri niteliği yüklenerek dikkate alınmasıyla ortaya çıkabilecek herhangi bir sağlık sorunu veya maddi ve/veya manevi zarardan PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Söz konusu yayınların hakları, sahiplerinin isimleri zikredildiği takdirde kendilerine, zikredilmediği takdirde PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. ve üçüncü taraf altyapı sağlayıcıya aittir. Yayınlanan içeriklerin, herhangi 3. bir kişi tarafından kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması sonucunda ortaya çıkabilecek yasal hususlardan yayın sahibi sorumludur. Bu siteden faydalanan kullanıcılar, sitenin telif hakkı konusunda yayın sahiplerinin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Hakları saklı tutulmuş içerikler, sahiplerinin muvafakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz.

Kullanıcılar bu sözleşmeyi onayladıklarında, paylaştıkları içerik, mesaj, soru ve cevapların küçük düşürücü, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer uluslara ait yasalara aykırı, uluslararası anlaşmaları ihlal eder türde, yanıltıcı olmadığını kabul etmiş olur. Bu sözleşmeyi kabul ederek PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. şirketi tarafınızdan gönderilen uygunsuz veya gayri yasal verilerin silinmesi konusunda yetkili kılarsınız. Site içinde paylaşılan uygunsuz içerikten PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. sorumlu olmadığı gibi, bu gibi durumlarda içerikleri silme ve gerekirse içerik sahibinin hesabını dondurma veya silme yoluna gidilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ SİTELERE BAĞLANTI VERİLMESİ

İnternet portalımızda, PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz sitenin güvenlik politikaları ve kullanım koşulları dahilinde gezinirsiniz. Söz konusu web sitelerinin, politika ve uygulamalarından PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. sorumlu değildir.

 

ŞİFRENİN GÜVENLİĞİ VE SORUMLULUK

Diyetkolik internet portalına giriş yapabilmeniz için kayıt sırasında oluşturulacak şifrenin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Şifrenin yalnızca kullanıcı tarafından bilinmesi gerekmektedir, şifrenin 3. kişilerin eline geçmesi durumunda PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. sorumluluk kabul etmez.

 

SöZLEŞMEDE VE SİSTEM öZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti., sitede yer alan bütün ürün ve hizmetleri, site kullanımı ücretlendirmesini, bilgileri, görsel unsurları, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.

PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti., işbu sözleşme üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda sitede yayınlanmakla yürürlüğe girer. Sözleşmenin güncel halini takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti., sistemde üye kaydı sırasında tek taraflı insiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri uzman veya danışan olarak üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek, ve gerekli gördüğünde üyelikten çıkarmak hakkını mahfuz tutmaktadır. Yöneticiler tarafından uygun görülmeyen kullanıcıların hesapları haber verilmeksizin kapatılabilir veya üyelikleri askıya alınabilir.

 

GARANTİ ETMEME

PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti., servisleri OLDUĞU GİBİ sunar ve her koşulda sorunsuz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Sistem üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma veya sona erme veya sadece sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek veri kayıplarından PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. sorumlu değildir.