Bul
App Store Google Play

Diyetkolik'i telefonunda kullan

sitede bul
Geçmiş Olsun Türkiye

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin(Aydınlatma) amacı, PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. (Bundan sonra "Diyetkolik" olarak anılacaktır.) tarafından yönetilmekte olan https://www.diyetkolik.com adresinde yer alan internet sitesinin ve aynı isimli uygulamanın, (Bundan sonra "Diyetkolik" olarak anılacaktır.) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Bundan sonra KVKK olarak anılacaktır.) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca Kullanıcılar'ın Diyetkolik ile ilgili olarak Diyetkolik tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Diyetkolik platformuna girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde Kullanıcıları Aydınlatmaktır.

Diyetkolik, birçok sağlık çalışanı ile birlikte çalışmaktadır. Bu faaliyet içerisinde işbu Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler Diyetkolik fonksiyonlarının kullanılabilmesinin gereği olarak işlenebilmektedir.

Diyetkolik, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Diyetkolik, işbu Aydınlatma hükümlerini dilediği zaman Diyetkolik üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Diyetkolik tarafından yapılan güncelleme ve değişiklikler Diyetkolik tarafından yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

  1. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Diyetkolik tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

  1. Toplanan Kişisel Veriler

Diyetkolik, aşağıda belirtilen metodlarla Kullanıcılar'dan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. Diyetkolik tarafından toplanan veriler, Kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

Bu başlık altında, Diyetkolik tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve KVKK uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Aydınlatma Metni'nde belirtilen hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri" ve "özel nitelikli kişisel veri" ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

 

Toplanan Kişisel Veriler

Kimlik ve İletişim Bilgileri

Ad, soyadı, cep telefonu, adresi, iletişim tercihi, iletişim zamanı tercihi, e-posta adresi, fatura bilgileri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet bilgileri.

   

Kimlik Doğrulama Bilgileri

Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, üyelik tipi, Sosyal medya hesapları, Kullanıcı numaraları.

   

Beslenme ve Sağlık Verileri

Hastalık bilgileriniz, Boy, kilo, yağ oranı, vücut ölçüleriniz ve vücut endeksine ilişkin bilgileriniz, Besin tüketimi, sigara, alkol gibi yeme içme alışkanlıklarına ilişkin bilgileriniz, Egzersiz ve hareket bilgileriniz, adım sayısı, mobil cihaz sağlık verileri, akıllı tartı bilgileri (kas kütlesi, bazal metabolizma hızı, kemik kütlesi, su kütlesi, protein oranı, vücut yaşı), içilen su miktarı.

   

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar

Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Diyetkolik veya çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, rezervasyon kodları, ses kayıtları, içerik destinasyon arama bilgileriniz, Diyetkolik kullanıldığı tarih ve saat verileri, Diyetkolik üzerinden bakılan yiyecekler, kalori bilgileri, banner yönlendirme gibi modülleri üzerinden kullanıcıların ilgili ürüne yönlenebilmeleri ve ürün tedarikçisi firmaların kullanıcı ile iletişime geçmesi için ilgili reklam veya bannerda belirtilen veriler, içeriklere yazılan yorumlar, Diyetkolik tarafından sunulan anket sonuçları, hesaplama araçlarının kullanımı, Diyetkolik son giriş tarihi, üyelik tipi, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, girilen arama terimleri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

   

Site Trafik ve çerez Verileri

Tarayıcı bilgileri, iP ve port verileri, tarayıcı hareketleri, tarayıcı seçim bilgileri ve cookies (çerezler) yolu ile edinilebilecek bilumum veri, cihaz kimliği numarası, reklam kimliği numarası.

   

Ödeme Verileri

Kredi kartı verileri, fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

  1. Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında Diyetkolik ve bu platformu sağlayan PCi Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti.' ye ait ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan yurt içindeki veya yurt dışındaki sunucularda depolanır ve işbu Aydınlatma Metni'ndeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

İşbu Aydınlatma metni kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Aydınlatma metni ile Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir:

   

Kimlik ve İletişim Bilgileri

Diyetkolik Kullanım Koşulları ve Diyetkolik üyelik Sözleşmelerinin ifası amacıyla KVKK'nın 5/2-c maddesine istinaden,

Başta hizmet sözleşmesi gereği olmak üzere, şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi ve şirketin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olmasından dolayı KVKK'nın 5/2-f maddesine istinaden

   

Kimlik Doğrulama Bilgileri

Başta kullanıcıların kişisel verilerinin korunması amacı ile KVKK'nın 5/2-ç maddesine istinaden, sözleşmelerinin ifası amacıyla KVKK'nın 5/2-c maddesine istinaden, Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi amacıyla şirketin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olmasından dolayı KVKK'nın 5/2-f maddesine istinaden;

   

Beslenme ve Sağlık verileri

İlgili kişilerin beslenme düzeyini kullanması amacıyla bilgilerini kaydettiği Diyetkolik üyelik Sözleşmesi gereğince ayrıca KVKK'nın 6/2 maddesine istinaden;

   

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar

Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

   

Site Trafik ve çerez Verileri

5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"unun 4. maddesinde (Yer Sağlayıcının Sorumluluğu) açıkça öngörülmesi nedeniyle KVKK Md.5/2-a maddesine istinaden,

Sitedeki gezinme deneyiminizi geliştirmenize ve tercihlerinizin hatırlanmasına yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan çerezler, kullanıcıdan alınan rızalar ve şirketin meşru menfaatine giren veri işlemesinin zorunlu olmasından dolayı KVKK'nın 5/2-f maddesine istinaden

   

Ödeme Verileri

Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat işlemleri için KVKK'nın 5/2-e maddesine istinaden; şirket içi değerlendirme, skorlama, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler için gerekli olduğundan KVKK'nın 5/2-f maddesine istinaden

Diyetkolik ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için Diyetkolik tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

  1. Kişisel Verileri Saklama Süresi

Diyetkolik, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılar'a Hizmet'ten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Aydınlatma metni ile Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Diyetkolik Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Ancak özel nitelikli kişisel veriler işlenmesi için verilen açık rızanın geri çekilmesi ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ancak bu halde kullanıcının kendi rızası ile sağlık meslek mensuplarına aktarılmış olan özel nitelikli kişisel veriler için veri sorumlusu ilgili sağlık mensubu olup, veriler Diyetkolik, tarafından imha edilse dahi, bu veri sorumlularında kişisel verilerinizin bulunması, bu veri sorumlularının kişisel verileriniz üzerindeki tasarrufları halinde Diyetkolik, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Diyetkolik, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle Diyetkolik şirketine girdikleri kişisel bilgileri başta üyelik Sözleşmesi gereklerini ve Hizmetler'i ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmet'leri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, platform, uzmanlar(diyetisyenler vd. uzmanlar), hastaneler, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

Diyetkolik tarafından sunulan anketler aracılığıyla elde edilen yaş, cinsiyet, cihaz kimliği ve reklam kimliği verileriniz, vermiş olduğunuz rıza doğrultusunda, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişiler ile işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen kapsam ve amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecektir. Detaylı bilgilendirme Açık Rıza Metnin'de yapılmıştır. Açık rıza istenildiğinde geri alınabilir. Bu husustaki taleplerinizi her zamanişbu Aydınlatma Metninde yer alan iletişim kanalları ile bildirebilirsiniz.

Diyetkolik kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarabilir. Ancak özel nitelikli kişisel verileriniz, konuya özel açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilere aktarılmaz.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Diyetkolik, daha nitelikli çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

   

Doğrudan Diyetkolik Platformuna Vermiş Olduğunuz Veriler:

Hizmet'in ifası için ve Diyetkolik platformunun kullanımı öncesinde veya sırasında, Diyetkolik firmaya Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Diyetkolik firmaya hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, boy, kilo, adım sayısı gibi bilgiler bu tür verilere girmektedir.

   

Sistemimizi Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler:

Diyetkolik firmanın sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. örneğin, konum verileri ve tercih edilen destinasyonlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

   

Diyetisyen Vasıtası ile vermiş Olduğunuz Veriler

Diyetkolik ile sözleşmesi olan sağlık çalışanları rızanız dahilinde sizi Platfom'a üye yapabilirler. Bu üyelik ancak mail adresiniz yoluyla onay verdiğiniz andan itibaren geçerli olur. Bazen de Platform vasıtası ile bir diyetisyen ile görüşmeye başlayabilirsiniz. Bu tür durumlarda yalnızca siz değil, sağlık çalışanı, diyetisyen veya diyetisyene ait akıllı cihazlar yolu ile kişisel Diyetkolik tarafından işlenebilecektir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;

▪ Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması,

▪ Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler nedeniyle Diyetkolik şirketinin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacı ile gerekli olması,

▪ Açık rıza metnine onay vermeniz halinde, davranışsal reklamcılık faaliyetlerinin ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Diyetkolik'in işbirliği içerisinde olduğu anlaşmalı üçüncü tarafları ile yurt içinde veya yurt dışında paylaşım,

▪ Diyetkolik şirketinin Diyetkolik ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.

  1. Veri Güvenliğine İlişkin önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Diyetkolik, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Diyetkolik Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan 2018/10 K. - özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli önlemler adlı ilke kararı doğrultusunda işlediği özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için yeterli güvenlik önlemini almıştır.

Diyetkolik, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Aydınlatma Metni ve 6698 Sayılı KVKK hükümlerine aykırı olarak bir başkasına açıklamayacak ve de işlenme amacı dışında kullanmayacaktır. Diyetkolik, işbu Aydınlatma Metni uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar'a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

PLATFORM üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde Diyetkolik, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı'nın doğru ve güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Diyetkolik şirketinin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

  1. İlgili Kişi olarak KVKK'nın 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Diyetkolik şirketine iletmeniz durumunda Diyetkolik aşağıda düzenlenen yöntemlerle PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti.'e iletmeniz durumunda PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Diyetkolik tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

▪ Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

▪ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

▪ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

▪ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

▪ 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti.'nin "Evliya Çelebi Mh. Sadi Konuralp Cd. No:5/2 IKSV Vakfı Binası 34433 Beyoğlu, İstanbul" adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir, noter kanalıyla, pci@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta olarak, Diyetkolik sistemine kayıtlı e-posta hesabınız ile veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Diyetkolik şirketinin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Diyetkolik şirketinin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

▪ Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

▪ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

▪ Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

▪ Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

▪ Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.