Makrobiyotik Beslenmeye Giriş

Kitap Yazarı
C. Heidenry
Dili
Türkçe
"Bilgimiz yeterli olsaydı doğru beslenme yoluyla tüm hastalıkların önü alınabilir ve iyileştirilebilirdi." Tom Spies Beslenme Uzmanı Doktor "Yemeğin katlettikleri kılıcın katlettiklerinden çoktur." John Ray İngiliz Atasözü Sağlığa giden yol olarak makrobiyotiğe giriş niteliğindeki bu kitabın yazılmasının amacı makrobiyotik beslenmeyi kısa ve kolay yoldan açıklayacak bir kaynağa duyulan ihtiyaçtır. Bu kitabın söz konusu ihtiyacı bir ölçüde gidereceğini ve okuyucuyu makrobiyotik beslenmenin temelini oluşturan yin-yang ilkesiyle tanıştıracağını umuyoruz. Bu kitapta günümüzde gittikçe büyük bir sorun haline gelen sağlıksız, yetersiz veya aşırı beslenmenin insan bedeni, zihni ve ruhunda yarattığı olumsuzlukları gidermek için nasıl bir beslenme tarzının doğru olabileceği konusundaki bilgiler makrobiyotik beslenme sistemi açısından okuyucuya aktarılmaktır. Gözardı edilmemesi gereken,her okuyucunun mutlaka bilmesi gereken önemli bilgiler bunlar. Çünkü beslenme yalnız bedenimizi değil aynı zamanda ruhumuzu ve zihnimizi de etkilemektedir.

YORUMLAR