Obezitede Medikal Nutrisyon Tedavisi

Kitap Yazarı
Yrd. Doç. Dr. Aliye Özenoğlu
Dili
Türkçe
Obezite(şişmanlık), günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok toplumun önemli sağlık sorunlarının başında yer almaktadır. Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı ilerlemeler ve ekonomik gücün artmış olması, bir yandan yetersiz beslenme ile ilgili sağlık sorunlarında azalma sağlarken, diğer taraftan aşırı beslenme ve enerji fazlalığına ilişkin sorunların artmasına yol açmıştır. Başta diyabet kardiovasküler sistem hastalıkları olmak üzere, kanser, solunum sistemi rahatsızlıkları, endokrin metabolik hastalıklar, romatolojik hastalıklar, psikolojik bozukluklar obazite ile sıklığı artan önemli sağlık sorunlarındandır. Bu nedenle, obazite yaşam kalitesini bozan, iş verimini azaltan, yaşam süresini kısaltan ve dolayısıyla ekonomik yönden bireye, ailesine ve ülkeye pahalıya mal olan bir bozukluktur. Teknolojik gelişmelere paralel olarak çok sayıda ve çeşitte besinleri kolaylıkla bulabilmek ve satın alabilmek enerji tüketiminde artışa neden olurken; yaşam koşullarını kolaylaştırıcı gelişmeler ise fiziksel hareket azlığına zemin hazırlamıştır. Bunun doğal sonucu olan obazite, sadece bir estetik sorun olmayıp, sağlık üzerine olumsuz etkileri nedeniyle tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Obazitenin tedavisi, beslenme ve aktive ile ilgili alışkanlık ve uygulamalarda davranış değişikliğini gerektirir.

Obazite tedavisinin en önemli parçası olan diyet tedavisi, bilim ve sanatı bir arada kullanmayı gerektirir. Önerilen beslenme ilkelere uygun matematiksel diyet hesaplarını yapabilmek Beslenme ve Diyet Bilimi' ni bilmeyi gerektirirken, bu bilginin hasta ile örtüşmesinin ve hasta tarafından uygulanabilirliğinin sağlanması da bu işin sanatsal yönünü oluşturur. Tedavinin başarısında bu sanatın gerektiği şekilde uygulanabilmiş olmasının rolü büyüktür. Bunun için yaşamın her alanında gerekli olduğu gibi bu alanda da iletişim becerileri konusunda yetenekli ve bilgili olmak önemlidir. Bu arada, bilgisini sanatsal yetenekleriyle bütünleştirip sunan tedavi ekibi üyesi kadar, hastanın bu bilgiyi almaya hazır ve istekli olmasının önemli bir avantaj olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. Çünkü obazitenin tedavisi, tedavi ekibinde yer alan üyelerle hastanın uzunca bir süre karşılıklı diyoloğu ve iş birliğini gerektirir. Ağırlıklı olarak obazitede diyet tedavisinin irdelendiği bu kitapta, dengeli diyet programları hazırlamada ve hastaya alternatifler sunmada kolaylık sağlayan besin değişim sistemine de kapsamlı olarak yer verilmiştir. Ülkemiz piyasasında tüketime sunulan birçok markalı ürünün değişim listelerindeki yerinin ve miktarlarının ayrıntılı olarak incelendiği ve geliştirildiği bir çalışma olması özelliği ile de bu kitap bir ilki oluşturmaktadır. Bu kitabın, başta değerli meslektaşlarıma, obazite tedavisi ile uğraşan sağlıkçılara ve sağlıklı beslenebilmek için bilgilenmek isteyen herkese yararlı olmasını dilerim.

YORUMLAR