Bul
App Store Google Play

Diyetkolik'i telefonunda kullan

sitede bul

Stigmatizasyon

Diyet 28.02.2022

Stigmatizasyon

Küçük düşmek, kınamak, kişiyi toplumdan dışlamak, damgalamak, işaretlemek, değersizleştirmek anlamına gelen Stigmatizasyon kavramı özellikle kronik hastalılara sahip bireylerde son yıllarda yaşam kalitesini ve psiko-sosyal durumlarını olumsuz etkileyen bir durum olması nedeniyle önem kazanmıştır. Özellikle nörolojik hastalıklar olmak üzere, birçok kronik hastalıkta Stigmatizasyon oranı oldukça fazladır.

Hastalığın sosyal iletişim becerisinde ne kadar rahatsızlık yarattığı ile açıklayabiliriz. Stigma tiplerine baktığımızda; 

Dayatılan ve hissedilen stigma olmak üzere 2'ye ayırabiliriz. Dayatılan stigma; hastaların sosyal  olarak toplum içinde kabul edilemezler temeline dayanılarak yapılan, yaşanmış gerçek reddedilme deneyimleridir.

Hissedilen stigma; Hastanın kendisinin stigmatize edilen bir hastalığa sahip olmaktan duyduğu utancı ve korkuyu ifade eder. Stigmanın etkileri takip edilmez ise, yüksek kaygı düzeyi, düşük benlik değeri, hayata ve hastalığa dair olumsuz duygular vs. ortaya çıkar.

Kendim de diyabet gibi kronik bir hastalık (yaşam tarzı demeyi seçiyorum) ile yaşadığım için, sosyal hayatta, iş ve eğitim hayatında bu tarz davranışlarla karşılaşabilen diyabetliler vardır diye düşünüyorum ancak insülinlerimizi dışarıdan almamız ve günlük sorumluluklarımız dışında diyabetli olmayan bireylerden farkımız yok...

Sağlıklı günler dilerim.

 

YORUMLAR

Stigmatizasyon
Diyabet Koçu Neslihan Sipahi, 28/02/2022


Küçük düşmek, kınamak, kişiyi toplumdan dışlamak, damgalamak, işaretlemek, değersizleştirmek anlamına gelen Stigmatizasyon kavramı özellikle kronik hastalılara sahip bireylerde son yıllarda yaşam kalitesini ve psiko-sosyal durumlarını olumsuz etkileyen bir durum olması nedeniyle önem kazanmıştır. Özellikle nörolojik hastalıklar olmak üzere, birçok kronik hastalıkta Stigmatizasyon oranı oldukça fazladır.

Hastalığın sosyal iletişim becerisinde ne kadar rahatsızlık yarattığı ile açıklayabiliriz. Stigma tiplerine baktığımızda; 

Dayatılan ve hissedilen stigma olmak üzere 2'ye ayırabiliriz. Dayatılan stigma; hastaların sosyal  olarak toplum içinde kabul edilemezler temeline dayanılarak yapılan, yaşanmış gerçek reddedilme deneyimleridir.

Hissedilen stigma; Hastanın kendisinin stigmatize edilen bir hastalığa sahip olmaktan duyduğu utancı ve korkuyu ifade eder. Stigmanın etkileri takip edilmez ise, yüksek kaygı düzeyi, düşük benlik değeri, hayata ve hastalığa dair olumsuz duygular vs. ortaya çıkar.

Kendim de diyabet gibi kronik bir hastalık (yaşam tarzı demeyi seçiyorum) ile yaşadığım için, sosyal hayatta, iş ve eğitim hayatında bu tarz davranışlarla karşılaşabilen diyabetliler vardır diye düşünüyorum ancak insülinlerimizi dışarıdan almamız ve günlük sorumluluklarımız dışında diyabetli olmayan bireylerden farkımız yok...

Sağlıklı günler dilerim.