Bul
App Store Google Play

Diyetkolik'i telefonunda kullan

sitede bul

Diyetkolik Üyelik Sözleşmesi

İş bu sözleşme, PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. (bundan sonra Diyetkolik olarak anılacaktır.) tarafından kullanılan https://www.diyetkolik.com adresli internet sitesi ve Apple Store ve Google Play Store üzerindeki Diyetkolik uygulamasının kullanımı, bu site/uygulamalar üzerinden alınacak hizmetler, ürünler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini düzenler. İş bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ve sözleşmenin onaylanarak Diyetkolik tarafına ulaşması ile başlar. Hizmet veren, Tüm web sayfası ve uygulamalarda kullanılan alt yapı PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. (Bundan sonra Hizmet Sağlayıcı olarak anılacaktır.)'‘ 'ye aittir.

 1. SİTEDEN YARARLANMA KOŞULLARI:

İşbu şartlar, https://www.diyetkolik.com adresi ile başlayan web sayfaları ve Diyetkolik isimli IOS ve Android uygulamalarının kullanım koşullarını düzenlemekte olup üye olarak erişim sağlayan (ücretli veya ücretsiz hizmet alan, ziyaretçi, danışan veya hizmet veren/diyetisyen/uzman, bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır.) tüm kullanıcılar ve ziyaretçiler bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

 1. Diyetkolik, Kullanım koşulları, ürün, servis ve hizmetler, her türlü içerik üzerinde her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayınlanmakla yürürlüğe girer, kullanıcı kullanmaya devam ettiği müddetçe değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
 2. Kullanıcı, 5651 sayılı yasa ve yürürlükteki mevzuat gereği, siteye eklediği içeriklerin güvenilirliğinden, doğruluğundan, yasalara uygunluğundan, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemesinden, suç teşkil etmemesinden münhasıran sorumludur. Diyetkolik ve Hizmet Sağlayıcı, tarafından bu içeriklerin kontrol edilme yükümlülüğü bulunmayıp, bu içerikler nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmezler. Her halükarda, Diyetkolik ihlale söz konusu içeriği yayından kaldırma ve bu durumda kullanıcının üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu durumda herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
 3. Diyetkolik, sitede uzmanların kullanıcılara sunduğu herhangi bir içerik veya tavsiyenin, doğruluğundan ya da beklenen sonucu vermemesinden, bu tavsiye ve önerilerin hayata geçirilmesi sebebiyle oluşması muhtemel sağlık sorunlardan, sunulan hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin kullanıcı tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından ve doğacak diğer zararlardan sorumlu değildir.
 4. Diyetkolik site ve uygulamalarından yararlanmak için kullanıcının 18 yaşın üzerinde olduğu kabul edilir. Aksi halde doğacak zararlardan Diyetkolik sorumlu değildir.
 5. Sitedeki içeriklerin yayın hakları, sahiplerine, sahiplerinin belirli olmadığı durumlarda Hizmet Sağlayıcı’ ye aittir. Eser sahiplerinden muvafakat alınmaksızın söz konusu içeriklerin kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, alıntı yapılması yasaktır. Ayrıca Siteye ait her türlü isim hakkı sahibi Diyetkolik, uygulama ve siteye ilişkin yazılım, tasarım, arayüz ve diğer eser niteliğinde kabul edilen nesnelerin telif hakları sahibi Hizmet Sağlayıcı ‘dir. İzin alınmaksızın kopyalanması, kullanılması, alıntı yapılması yasaktır.
 6. Diyetkolik , Kullanıcılarına sunduğu hizmet ve servislerin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden geleni yapar. Ancak sistem bakımları, kontrolü dışında gerçekleşen teknik arızalar veya mücbir sebepler (elektrik kesintisi, altyapı sorunları, doğal afetler vs.) nedeniyle internet kullanımında gerçekleşen aksaklıklardan ve kullanıcıların kendi bilgisayarlarında virüs ve benzeri zararlı yazılımlara karşı tedbir almamalarından sebep oluşan maddi ve manevi zararlardan, sistemin, elinde olmayan sebeplerden dolayı kesilmesinden dolayı uzman ve diğer kullanıcılar tarafında oluşan maddi, manevi zarar veya kazanç kaybından Diyetkoliksorumlu değildir.
 7. Kullanıcı, üye olurken sağladığı bilgilerinin güvenilirliğinden ve doğruluğundan kendisi sorumlu olup işbu bilgiler yasal süresi dâhilinde kayıt altında tutulacaktır.
 8. Kullanıcılar, siteye sağladıkları içeriklerin çeşitli mecralarda kullanılması sonucunda içeriklerin kamuya sunulmuş sayılacağını kabul eder. Ancak kullanıcının uzman diyetisyen ile paylaştığı kişisel veriler bu kapsamda değildir.
 9. Diyetkolik sitesine üye olurken diyetisyen tarafından verilmiş olan ad, soyad, çalıştığı kurum bilgisi , e-posta ve diğer bilgilerinin danışanlar tarafından kendisinin tercih edilebilmesi amacıyla Diyetkolik tarafından site/uygulamalar üzerinden paylaşılmasına izin ve icazet verdiğini açıkça kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Diyetkolik diyetisyenlerin bu kişisel verilerinin site/uygulama dışında gizli tutulması ve güvenliğinin sağlanması için 6698 sayılı KVKK’ya uygun tedbirleri alır. Danışanların sözleşme konusu hizmetleri diyetisyenlerden alabilmesi için izin/icazet verdiği bazı kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin seçtiği diyetisyenle paylaşılır. Bu paylaşım sözleşme konusu amaca ve ölçüye uygun olarak yapılır. Diyetisyen, danışan verilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü korumakla yükümlü olup, 6698 sayılı yasa ve yürürlükteki mevzuata uymakla yükümlüdür.
 10. Diyetkolik tarafından kullanıcıların bilgisayarlarına gönderilecek cookies (çerezler) yardımı ile site içerisindeki dolaşımları (ziyaret edilen sayfalar, tıklanan alanlar, hesaplama araçları gibi) kaydedilir ve bu veriler sadece sitedeki farklı bölümlerin takip edilme oranlarının belirlenmesi, istatistikî veri elde edilmesi hedefiyle kullanılmaktadır.
 11. Diyetkolik sitesi üzerinden üçüncü kişilerce yönetilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlanmakta olup Diyetkolik üçüncü kişilere ait işbu sitelerde yer alan bilgi, hizmet ve servislerin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmemektedir. Ayrıca kullanıcılar, Diyetkolik sisteminde kayıtlı şifre ve hesap bilgilerinin ve bunun yanı sıra bağlantılı diğer sosyal platformlardaki hesaplarının gizliliğini korumakla ve hesabını üçüncü kişilere devretmemekle yükümlüdür. Aksi halde Diyetkolik herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 1. HİZMETLER

Diyetkolik tarafından sunulan ücretli ve ücretsiz hizmetler, kapsam ve detayları, ücret ve süreleri ile birlikte sitede ilgili bölümlerde yayınlanır. Diyetkolik , ilgili hizmetler ve kapsamlarında her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Hizmet veren uzman diyetisyenler tarafından Diyetkolik üzerinden sunulan hizmetlerde, Hizmet Sağlayıcı yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde ve Uygulamalar’ da yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 6/4. maddesine göre, Hizmet Sağlayıcı aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 1. DANIŞANLAR İÇİN HİZMET ONAYLANMA SÜRECİ
 1. Diyetkolik, diyetisyenin belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan ve yine diyetisyen tarafından belirlenen bir tarife üzerinden hizmet verebileceği bir elektronik sistem sağlar.
 2. Danışan ilgili ödemeyi Diyetkolik üzerinden yaptığı anda bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılmış olur ve talep ettiği hizmet onaylanmış olur. Danışan ödemenin, hizmetin ifasından önce alınacağını bildiğini kabul ve beyan eder. Diyetisyenin danışanı kabul etmemesi durumunda Diyetkolik danışana öncelikle başka bir diyetisyen önerir; danışan yeni diyetisyeni istemez ise para iadesi yapılır.
 3. Danışanın diyetisyen ile yüz yüze görüşmeyi tercih etmesi durumunda ve diyetisyenin bunu kabul etmesi durumunda, danışan sistem üzerinden hiçbir ödeme yapmadan sadece randevu alma imkanına da sahiptir.

 1. DANIŞAN'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. Danışan’ ın işbu sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat danışana aittir.
 2. Danışan, Diyetisyen’ den hizmet alırken, hizmet kurallarına uymayı, Diyetisyen’ in belirlediği görüşme saat ve sürelerine uymayı, aksi halde zamanında kullanılmayan haklar için daha sonra hak veya ücret iadesi talebinde bulunamayacağını kabul eder.
 3. Danışan, Diyetkolik tarafından sunulan ücretli bir hizmetten faydalandığı takdirde, ödeyeceği hizmet bedelini Diyetkolik tarafından tanımlanan banka hesabına havale yolu ile veya kredi kartı ile ödeyeceğini ve ilgili e-faturanın Diyetkolik tarafından düzenleneceğini, sözleşme konusu Diyetkolik hizmetinin peşin ödeme sonrasında başlayacağını kabul eder.
 4. Danışan, Diyetisyen hizmetini Diyetkolik üzerinden alırsa, tahsilat sistem üzerinden doğrudan iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu ile Diyetisyen adına yapılacak ve fatura oluşturma sorumluluğu Diyetsiyen üzerinde olacaktır.

Bu durumda uyuşmazlık olursa Diyetkolik doğrudan hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen, tarafların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini kontrol etme yetkisine sahiptir ve tarafların mutabakatı için elinden geleni yapar.

 1. Danışan, Diyetisyen ile doğrudan sözleşme yaparsa, hiçbir şekilde ilgili sözleşmenin tarafı olmayan Diyetkolik sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
 2. Danışan, Diyetkolik ile bağlı çalıştığı kurumu beyan ederken, kendisinden bunu ispatlayan resmi belge veya kayıt talep edilebileceğini kabul eder.
 1. SORUMSUZLUK BEYANI
 1. Web Sitesi ve Uygulamalar aracılığı ile danışanların diyetisyenlerden alacağı hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Diyetisyen’ e aittir. Diyetkolik taraflar arasındaki ilişkiden, diyetisyenin vereceği hizmetin kalitesinden, güvenilirliğinden, yeterliliğinden, sonuçlarından veya sonuçlarında doğması muhtemel zararlardan, diyetisyenin bağlı olduğu kuruluşun politikalarından veya şartlarının yeterliliğinden hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmaz, herhangi bir garanti vermez.
 2. Sistem içindeki bazı algoritmalar sebebiyle, bazı diyetisyenlerin öncelikli görünmesi veya ön planda listelenmesi gibi haller; Diyetkolik tarafından verilmiş bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
 3. Danışan veya diyetisyen tarafından Profili’ nde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu hakkında Diyetkolik hiçbir sorumluluk taşımaz.
 4. Diyetkolik, danışanın bilgilerini yalnızca Diyetkolik üzerinden verilecek hizmetler için Diyetisyene sağlar. Bu eylemler sebebiyle danışan veya Diyetkolik nezdinde doğacak zararlardan diyetisyen sorumludur.

 1. ÖDEMELER
 1. Diyetkolik sunduğu hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar.
 2. Kullanıcı, siteden alacağı hizmetler için servis kullanım bedeli olarak sitede seçtiği paket ücretini ödemekle yükümlüdür.
 3. Diyetkolik veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu, güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Diyetkolik Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 4. Diyetkolik veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Hizmet Talebi' ni onaylamadan önce Online ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
 5. Online ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 6. Danışan ile diyetisyen arasındaki ticari ilişkiden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Diyetkolik tarafından işletilen Web Sitesi’ nde ve Uygulamalar’ da listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Diyetkolik, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı statüsünde değildir.
 7. Danışan, almak istedikleri hizmete veya ürüne ilişkin bedelini, hizmetin ifası öncesinde Web Sitesi veya Uygulamalar üzerinden doğrudan ödeme yapacaktır. Danışan, ödemeyi banka havalesi, Online ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı veya Diyetkolik tarafından belirlenen diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla yapabilir.
 8. Danışan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Hizmet Sağlayıcı ile anlaşmalı İYZİCO ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Diyetkolik ve Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.
 9. Hizmetin başlaması ve geçerliliği, ödemenin yapıldığı anda geçerlidir ve yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Eğer Hizmet veren Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçmiş ise; E-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcıların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir. Aksi durumda online satış sonrası yazılan fatura, fiş veya gider makbuzları danışan adresine gönderilmek zorundadır.
 10. Diyetkolik üzerinden ücretli hizmet verecek diyetisyenlerin, danışan kişilere uygulayacağı ücret politikaları kendileri veya bağlı oldukları hizmet veren kuruluş tarafından belirlenir.
 11. Danışan, Diyetisyenden aldığı hizmeti Diyetkolik üzerinden almakta ise fatura yükümlülüğü Diyetisyen’de veya bağlı çalışmakta ise bağlı çalıştığı kurumdadır. Danışan’ın yapacağı ödeme site üzerinden İyzico aracılığı ile yapılır ve ilgili bedel İyzico aracılığı ile diyetisyene veya ilgili kuruma gönderilir.
 12. Diyetisyenden alınan hizmet sebebiyle yapılan ödemeler ile ilgili danışana yönelik düzenlenmesi gereken fiş/fatura gibi belgeler diyetisyen tarafından düzenlenecek ve verilecektir.

 1. İPTAL, İADE VE CAYMA HAKKI
 1. CAYMA HAKKI :

Danışan’ ın Diyetkolik tarafından sunulan ücretli hizmetlerden faydalanması durumunda, henüz sözleşme konusu hizmete başlanmamışsa yani diyetisyen veya sistem tarafından henüz ilgili danışan için hiç diyet listesi oluşturmamışsa, yasalardan doğan 14 günlük cayma hakkını kullanabilir ve bu durumda kendisine ödediği ücret iade edilir.

 1. İPTAL VE İADE:
 1. Danışan’ın, hizmet süresi sona ermeden sözleşmeyi feshetmesi halinde hizmet verilmemiş döneme dair ödeme kendisine iade edilmez.
 2. Diyetisyen değişiklik talebi ve cayma hakkı kullanım talepleri için Diyetkolik web sayfası üzerinden “bize ulaşınile iletişime geçmelidir. Cayma hakkının kullanılması sebebiyle yapılacak iadeler 7 gün içinde gerçekleştirilir.
 3. Danışan ve diyetisyen arasında gerçekleşen ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda Diyetkolik tarafında hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Her halükarda, Diyetisyen, vereceğini taahhüt ettiği hizmetler için ön görüşme, ön muayene, vb. ek masraf talebinde bulunabilir, bu ödemelerden danışan sorumludur.
 4. özel Paket kapsamında bir danışanın hizmet aldığı diyetisyen hizmet vermeyi sona erdirdiğinde veya Hizmet veren diyetisyenin hizmetinde ayıp, kusur, ihmal gibi davranışları olması durumunda, danışan, ilgili Diyetisyenin değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda Diyetkolik öncelikle hizmet verecek diyetisyeni, bağlı olduğu kurumdaki başka bir diyetisyen ile değiştirir. Diyetisyen ücretlerinde farklılık olması durumunda kısmi hak ediş esası kullanılır. Kısmi hak ediş esası; hizmet alınan bedelin hizmet alınan gün sayısına bölünerek ilgili diyetisyene dair günlük hizmet bedelinin hesaplanması sonrasında, hizmet alınmış olunan gün kadar ücretin ödenen ücretten düşülerek, kalan bedelin yeni diyetisyenin günlük bedelini karşıladığı süre kadar yeni diyetisyenden hizmet alınmasını ifade eder.
 5. Danışanın iade talebi ancak kendisine hizmet veren diyetisyenin hizmetinde ayıp, kusur, ihmal gibi davranışları olması durumunda mümkündür. İade taleplerinin gerçekleştirilmesinden ilgili Diyetisyen sorumludur. Diyetkolik yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür.
 6. özel Paket kapsamında Diyetklinik Hizmeti Alan danışanlar, onaylanan hizmetin verileceği günden 24 saat önce veya ilgili uzmanın hizmeti vermek için gerekli hazırlıkları yapmaya başlamasından önce sistem üzerinden randevusunun gün veya saatini değiştirebilir veya ileriki bir tarihte alınmak üzere iptal edebilir. Diyetklinik randevu iptali, Web Sitesi üzerinden bildirilen iletişim yollarıyla yapılmalıdır. (“Randevu Sistemi” Diyetklinik Hizmeti veren Hizmet sağlayıcılarının, Diyetkolik üzerinden alınacak randevular için belirlediği yer ve saat aralıklarına göre danışanların diyetisyenden Randevu alabildiği sistemi ifade eder.)
 1. OTOMATİK YENİLEME VE ÜYELİK İPTALİ

Site ve uygulama üzerinden, Kredi kartı ile otomatik yenileme seçeneğinin kullanıcı tarafından seçilmiş olması halinde, yenileme tarihi öncesinde iptal edilmemişse, Sözleşme aynı ödeme şartlarıyla ve süreyle yenilenir. Diyetkolik hizmet bedellerini güncelleme hakkını saklı tutar.

Otomatik yenilemenin yapılmaması ve ücretli hizmetlerden faydalanması durumunda iptal için;

 1. App Store üzerinden satın alınan üyeliklerde, otomatik yenileme seçeneği App Store tarafından otomatik olarak sunulmaktadır. Bu şekilde kayıt olan kullanıcı, App Store hesabındaki abonelik ayarlarından abonelik iptali yapmadıkça otomatik yenileme devam eder.
 2. Apple iOS sistemine özel olarak üyelik iptali iTunes üzerinden yapılmaktadır. Diyetkolik , bu sisteme müdahale edememektedir. Kullanıcı, üyeliğini web sitesi üzerinden iptal ettiği anda karşısına bir uyarı çıkmaktadır ve aboneliğini Apple iOS sistemi üzerinden nasıl sonlandırabileceği aşağıdaki gibi adım adım anlatılmaktadır. Bu adımlar ile kolaylıkla iptal işlemi gerçekleştirilir.
 1. Telefonunun Türkçe kullanılması durumunda;

  App Store – öne çıkanlar – Apple Kimliği – Apple Kimliğini Göster– Apple Kimliği şifreni gir – Abonelikler altında yer alan Yönet’e tıkla – Abonelik iptali ve onayla.

 2. Telefonunun İngilizce kullanılması durumunda;

  App Store – Featured - Apple ID – View Apple ID – Apple ID şifreni gir – Subscriptions altında yer alan Manage’a tıkla – Cancel Subscription ve Confirm.

Kullanıcı uygulamayı silse bile bu yolla iptal işlemini yapmaması durumunda ödeme devam etmektedir ve App Store üzerinden yapılan ödemeler kesinlikle iade edilmez.

 1. İPTAL VE İADE İLE İLGİLİ İSTİSNAİ DURUMLAR
 1. Diyetkolik, hizmet alacak kişilere herhangi bir sağlık, kilo verme, garantileri vermez. Tıbbi çözümler sunmaz. Danışanlara sadece bu süreç içinde destek olur, bilgilendirme yapar veya bu konuda uzman kişilerle iletişime geçmesini sağlar. Ancak tıbbi tedavi gerektiren durumda olan kullanıcıların olması durumunda kişilerin sağlık durumları ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Hedefledikleri sonuçlara ulaşmalarını da taahhüt etmemektedir. Başarıya ulaşmak için Danışanların yapılan bilgilendirmelere eksiksiz uymaları gerekmektedir. Ayrıca, Danışanların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratacak hedefler koyması nedeniyle de hedeflerin gerçekleştirilememesi ve/veya hedeflerin tıbbi açıdan etik kurallara uygun ve imkanlı sınırlarda ifa edilmesi halinde, Diyetkolik hizmetin düzgün ifa edilmediği ve/veya hiç ifa edilmediği gerekçesi ile sorumlu tutulamaz ve bu sebeple bedel iadesi yapılmaz. Paket ve Programların eksik veya yanlış kullanılmasından Diyetkolik hukuki veya cezai olarak sorumlu tutulamaz.
 2. Tahsil edilen ay için aşağıda yazılı hal dışında bedel iadesi mümkün değildir. (deprem, sel baskını gibi doğal afetler ile lokavt, grev, genel salgın hastalık, seferberlik hali Resmi Kurum kararı ile internete erişimin engellenmesi veya tüm önlemlerin alınmasına karşı ağır virüs saldırısı gibi) mücbir sebepler ile hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde danışan hesap bilgileri üzerinden durum mümkün olan ilk anda bildirilir. Sadece bu hal ile sınırlı olmak üzere danışan, mücbir sebebin başladığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere siparişin iptal edilmesi veya edimin ifasına ilişkin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
 3. Verilen hizmetin mesafeli olması sebebi ile ödeme kanalını kullanan kişi ile hizmeti alan kişinin aynı kişi olduğu veya hizmeti alan kişi adına bilgisi dahilinde ödeme yapıldığı kabul edilir. Kişilerin kredi kartı ve telefon hattı ve/veya benzeri ödeme kanalı bilgilerini izinsiz kullanıma karşı korumak mükellefiyeti bulunduğundan üçüncü kişiler ve/veya kredi kartı ve/veya telefon hattı ve/veya ödeme bilgileri kayıtlı Apple Store, Google Play Store ve benzeri Uygulama Sağlayıcısı sahipleri Hizmet Alan lehinde aile bireyleri ve/veya akrabalık bağı bulunmayan üçüncü kişiler tarafından yapılan ödemelerin bilgileri dışında olduğunu iddia ederek herhangi bir iade talebinde bulunamayacaklardır.
 4. Diyetkolik, 18 yaş altı, kısıtlı, yeşil ve/veya kırmızı reçeteli ilaçlar başta olmak üzere sürekli ilaç kullanımı gerektiren akut, kronik ve/veya kalıtsal ruhsal veya bedensel ağır hastalıklara ve bağımlılıklara sahip bireylere danışanın haklı menfaatinin korunması amacı ile hizmet vermemektedir. Bu hallerden bir veya fazlasının bulunduğunun ve/veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun anlaşılması halinde hizmet bedel iadesi yapılmaksızın derhal durdurulur. Her halükarda sunulan hizmetler tam olarak sağlıklı bir birey için verilmekte olup, doğacak herhangi bir zarardan Diyetkolik sorumlu değildir.
 5. İadelerin yapılması sürecinde, ödeme kuruluşundan veya bankalar arası işlemlerden kaynaklı gecikmelerden dolayı Diyetkolik sorumlu değildir.

 1. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ, FESİH VE SONA ERME
 1. Danışan, Sözleşmeyi dilediği zaman sona erdirebilir. İptal, iade, sona erdirme ve cayma koşulları işbu sözleşmede düzenlenmiştir.
 2. Diyetkolik hizmet bedellerini güncelleme hakkını saklı tutar.
 3. Taraflardan birisinin Sözleşme nedeni ile üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, diğer taraf ihlalin giderilmesi için 10 gün süre verir, bu süre içinde ihlal giderilmezse yeniden süre vermeye gerek olmaksızın sözleşme derhal tek taraflı olarak feshedilir. Bu sebeple ihlal eden taraf diğerinin uğradığı zararlardan sorumludur.
 4. Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ve her zaman Diyetkolik işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak 1 (bir) ay önceden ihbar etmek suretiyle, tazminat veya benzeri bir yükümlülük altına girmeksizin feshetme hakkına sahiptirler.
 5. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Diyetkolik ve/veya 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan Kullanıcı sorumludur. Diyetkolik Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’ den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshedebilir.
 6. Diyetkolik gerek gördüğü takdirde işbu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Kullanıcı bu değişikliklerden yasal olarak sitede yayınlanmakla haberdar olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. GİZLİLİK
 1. Taraflar, bu sözleşme kapsamında edindikleri herhangi bir gizli bilgiyi sözleşme süresi sona erse dahi, 3. kişi ve kuruluşlara açıklamayacağını, ima dahi etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 2. Sözleşme kapsamında elde edilen kişisel verilerin, depolanması, işlenmesi, transferi, imhası gibi işlemlere dair tüm şartlar ve bu verilerin gizlilik ve güvenliğine dair koşullar, Diyetkolik tarafından sitede yer alan ‘Gizlilik Politikası’ nda düzenlenmiş olup, Diyetkolik bu sebeple elde edilen kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bakımından 6698 sayılı KVKK’ ya ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun davranmayı kabul eder.
 3. Danışan talep ettiği hizmetin kapsamında işlenmesi gereken ve de KVKK bilgilendirme ve aktarım açık rıza metninde onay verdiği kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin Diyetkolik ve Hizmet Sağlayıcı tarafından işlenmesine ve ilgili uzmana aktarılması hususlarında açık rıza verdiğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir.
 4. Diyetkolik, gizlilik ve kişisel veriler politikası sitede yayımlanmaktadır.

 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR:
 1. Diyetkolik, Sözleşme konusuyla ilgili olarak üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 2. Diyetkolik tarafından yayınlanan tüm içeriklerin fikri ve sınai hakları, ayrıca Diyetkolik markası, mobil uygulamaları, yazılımları, tasarımları, kodları ve beslenme sağlığına ilişkin video, metin, şekil, tablo vs. tüm içeriklerin ait olduğu firma Hizmet Sağlayıcı’ dir.
 3. Hizmet Sağlayıcı, Web Sitesi'nin ve Uygulamalar’ ın kullanılması ile oluşacak eser niteliği taşıyan tüm unsurlar (kullanıcılar tarafından iletilen tüm yorum ve eleştiriler de dahil olmak üzere) üzerindeki FSEK’ten doğan tüm mali hakların (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim vb.) sahibidir.
 4. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında geliştirilen her türlü içerik, tasarım, yazılım ve diğer tüm eserlerin, aynısını ya da benzerlerini, doğrudan ve/veya dolaylı olarak, bir başkası ve/veya kendisi için geliştiremez, sözleşmede düzenlenen kullanım hakkı haricinde, hiçbir şekilde ve surette kullanamaz, üçüncü kişilere kullandıramaz, bedel mukabilinde veya bedelsiz olarak hiç kimseye veremez ve dağıtamaz.
 5. Kullanıcının, sitede yer alan herhangi bir unsuru başka bir mecrada yayınlaması, site aleyhine tersine mühendislik, kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacıyla eylemlerde bulunması yasak olup, aksi halde doğacak zararlardan sorumludur. Diyetkolik ve Hizmet Sağlayıcı aleyhine beyan veya haksız rekabet içeren eylemlerde bulunmamayı kabul eder.

 1. MÜCBİR SEBEPLER:
 1. Taraflarca sözleşmenin imzası sırasında öngörülemeyen, yasada belirlenen (deprem, sel baskını gibi doğal afetler ile lokavt, grev, genel salgın hastalık, seferberlik hali Resmi Kurum kararı ile internete erişimin engellenmesi veya tüm önlemlerin alınmasına karşı ağır virüs saldırısı gibi) mücbir sebep hallerinin varlığı halinde, taraflar, birbirlerine karşı hiçbir biçimde sorumlu olmayacaklardır.
 2. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, bu durumu derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirmek ve resmi belgeler ile tevsik etmekle yükümlüdür. Aksi halde, diğer tarafın mücbir sebebin varlığını kabul etmeme hakkı saklıdır. Bildirimden itibaren 30 (otuz) günlük süre sonunda, mücbir sebep koşulları ortadan kalkmamış ise, taraflardan her biri, işbu sözleşmeyi hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmadan, tazminat ödemeksizin, derhal feshedebilecektir.

 1. DİĞER HÜKÜMLER:
 1. Taraflar arasında, e-posta, anlık mesaj, faks ve sair tüm şekillerde gerçekleştirilen yazışmalar kesin delil olarak sayılacaktır. Ayrıca, herhangi bir uyuşmazlık halinde Diyetkolik ticari defterleri, muhasebe kayıtları ve bilgisayar kayıtları da kesin delil olarak addedilecektir.
 2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın açıkça ve yazılı izni olmaksızın bu sözleşmeyi ve sözleşmeden doğan hakları ve yükümlülükleri başkasına devredemez, rehin ve temlik edemez.
 3. Diyetkolik sistemin çalışmasını, özelliklerini geçerli bir sebep ile geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Diyetkolik bu nedenle herhangi bir sorumluluk taşımaz ve kendisinden herhangi bir talepte bulunulamaz.
 4. Sözleşmede belirlenen adreslerde değişiklik olması halinde taraflar yazılı olarak bildirecektir. Aksi takdirde bilinen adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.
 5. İşbu sözleşmede yer alan maddelerden bir veya birkaçının herhangi bir adli veya resmi kurum tarafından geçersiz sayılması halinde bu durum diğer maddelerin geçerliliğine halel getirmeyecek olup, diğer maddeler geçerliliklerini aynen korumaya devam eder.
 6. Doğrudan Diyetkolik ile arasındaki ticari sözleşme sebebiyle damga vergisi doğması durumunda bundan Diyetkolik sorumludur.
 7. Sözleşmenin ve ek protokol(ler)in uygulanması nedeni ile doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.