Bul

Diyetkolik'i telefonunda kullan

sitede bul

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

İş bu sözleşme, PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti (DİYETKOLİK olarak anılacaktır ) ile Yeni üye kaydı ile kayıt olan (ÜYE olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, DİYETKOLİK'e ait olan http://www.diyetkolik.com/ ve https://dyt.diyetkolik.comadresli internet siteleri ve diyetkolik isimli uygulamanın kullanımı, bu site/uygulamalar üzerinden alınacak hizmetler, ürünler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. İş bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ve sözleşmenin onaylanarak DİYETKOLİK tarafına ulaşması ile başlar. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini, uygulamayı ve sunulanhizmetleri kullanmayınız.

DIYETKOLİK, başta ÜYE' lerin ihtiyaç ve özelliklerine uygun diyet ve egzersiz bilgilendirme hizmetleri olmak üzere; sağlıklı yaşam konusunda yol gösterecek pek çok hizmet ve ürün sunan web ve mobil uygulamalar üzerinden ücretli ve ücretsiz olarak faydalanabilecek interaktif bir platform olup, iş bu sözleşme DİYETKOLİK tarafından ÜYE' lere sağlanan platformun kullanımına ilişkin, her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini düzenler.

1. TANIMLAR

 • 'DİYETKOLİK' PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şirketi'ni,
 • 'Web Sitesi' https://www.diyetkolik.com veya https://dyt.diyetkolik.com internet sitesini
 • 'Uygulamalar' Apple Store ve Google Play Store üzerindeki DİYETKOLİK telefon ve tablet uygulamalarını,
 • 'Kullanıcı' Herhangi bir sebeple Uygulamalar'ı veya Web Sitesi'ni kullanan kişileri,
 • 'Üye' E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı' yı,
 • 'Hizmet Alan' Web Sitesi veya Uygulamalar üzerinden belli bir meblağı olan bir hizmeti sponsor aracılığı ile veya bedeli karşılığında veya diyetisyenden doğrudan alan Kullanıcı' yı,
 • 'Uzman Profili' sayfası, Hizmet Veren'in Hizmet Alan' a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak ve kendisi ile ilgili detay bilgi aktarabilmek amacıyla Web Sitesi ve Uygulamalar da görünmek üzere oluşturduğu sayfayı,
 • 'Hizmet' Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren' den ilgili hizmeti almak amacıyla Web Sitesi veya Uygulamalar üzerinde yayınlanan belli şartlar altında, belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında yapılan işleri (söz konusu meblağ hizmet alan tarafından karşılanabileceği gibi sponsor tarafından da karşılanabilir.),
 • 'Diyetisyen Paketi' DİYETKOLİK'in Hizmet Veren' le Hizmet Alan'ın buluşmasını sağlamak, verilen hizmetin başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan alt yapıyı sağlamak ve Hizmet Veren'in veya onun personeli olan diyetisyenlerinin tanıtımını sağlaması amacı ile kurduğu alt yapının diyetisyenler tarafından kullanımı için önceden açıklanacak bedelleri,
 • 'Ödeme kuruluşu' 6493 sayılı yasaya göre kurulmuş olan ödeme kuruluşu veya bankayı,
 • 'Anlaşmaya Varılmış İş' Hizme alanın web sitesi veya uygulamalar üzerinden seçtiği ve nakden veya sponsor aracılığı ile ödemesini yaptığı hizmeti,
 • 'İçerik', gerçek veya tüzel kişi tarafından üretilen her türlü Video, makale, infografik veya her türlü bilgiyi,
 • 'Sisteme Tanımlı Uzman', En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretine haiz, Web Sitesi üzerinden Uzman Profili oluşturan, Üye Hizmet Veren sözleşmesini onaylayan ve söz konusu hizmeti sunmak için gerekli ehliyeti olduğunu ibraz eden şahısı,
 • 'Online Hizmet Veren', Online hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Uzman Profili oluşturan, Üye Hizmet Veren sözleşmesini onaylayan ve söz konusu hizmeti sunmak için gerekli olan belgeleri ibraz eden şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar. Kuruma bağlı veya bireysel hizmet veren kişilerin hizmet verebilmek için gerekli olan hizmet belgeleri bu sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır.),
 • 'Diyetklinik', Uzman ile Hizmet Alan'ın buluştuğu ve muayene veya kontrol için uygun ekipman ve şartlara sahip fiziki yeri,
 • 'Diyetklinik Hizmeti Veren', Diyetklinik hizmeti sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Uzman Profili oluşturan, Üye Hizmet Veren sözleşmesini onaylayan ve söz konusu hizmeti sunmak için gerekli olan yer ve belgeleri ibraz eden şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar. Kuruma bağlı veya bireysel hizmet veren kişilerin isim listeleri ve hizmeti verebilmek için gerekli olan hizmet belgeleri bu sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır.),
 • 'Hizmet Veren', Sisteme Tanımlı Uzman, Online veya Diyetklinik Hizmeti veren şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi,
 • 'Randevu Sistemi' Diyetklinik Hizmeti veren Hizmet sağlayıcılarının, DİYETKOLİK üzerinden alınacak randevular için belirlediği yer ve saat aralıklarına göre Hizmet Alanların Hizmet verenden Randevu alabildiği sistemi,
 • 'Online Ödeme Sistemi' Hizmet Alan'ın Web Sitesi veya Uygulamalar üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Hizmet Veren'in DİYETKOLİK' e ödemekle yükümlü olduğu diyetisyen Paket ücretlerinin, DİYETKOLİK veya DİYETKOLİK'in işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme' de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar veya tahsilat hizmeti veren firmalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan'dan tahsilini sağlayan sistemi,
 • 'Diyetkart' Hizmet veren' nin tanıtım ya da ön ödemeli bir kart olarak tanımlayabileceği, Seri numarası aracılığı ile ürün, diyetisyen bilgilerini barındırabilen ve Hizmet alanın üzerindeki kodu kazıyarak kullanması durumunda Hizmet verenin tanımladığı bilgilerle platformu kullanmasını sağlayan kartı,
 • 'Sözleşme' İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
 • 'Yönetmelik' 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve devre Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'i,
 • 'Eksik veya kusurlu hizmet', Satın alınan hizmetin ifasının gecikmesi durumunu, Hizmet Alan danışanın talebi sonrasında diyet planının diyetisyenin taahhüt ettiği süreden gecikmeli sunulması, danışanın sorusu üzerine verilecek cevabın mesai saatleri içerisinde olmak üzere diyetisyenin taahhüt ettiği süre içinde sunulmaması, hizmetin başlama tarihinde veya saatinde Hizmet veren diyetisyenlerin adreste bulunmamasını, Online Hizmet Veren tarafından taahhüt edilen hizmet/paket süresi bitmeden hizmetin tamamlandığının ilanını, Online Hizmet Veren tarafından taahhüt edilen hizmet/görüşme adedi bitmeden hizmetin tamamlandığının ilanını, hizmetin yerine getirilmesi veya tamamlanması için Hizmet Veren tarafından taahhüt edilen hizmet bedeli üzerine katma değer sağlanmaksızın ek bir ücret talep edilmesini, Diyetisyenler tarafından beyan edilen yetkinliklerine/uzmanlıklarına sahip olmadığının hizmetin verildiği esnada anlaşılmasını, ifade eder.

2. DİYETKOLİK TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

 • DİYETKOLİK, 'sağlıklı yaşam' otoritesi kabul edilmiş bir site olarak, bu konuda hizmet veren kişilerin, kabul görmüş performans kriterlerinde, sistem üzerinden bu hizmeti daha önce almış kişilerin değerlendirmelerini yayınlar. Hizmet almak isteyen kişilerin, bu değerlendirmelerin yanı sıra, hizmet sağlayıcıların kendi tanıtımları ve uzmanı oldukları konu ile ilgili oluşturdukları içerikler yardımı ile, kendilerine uygun uzmanı daha objektif seçmelerine yardımcı olur.
 • Diğer taraftan, DİYETKOLİK, bu mesleğe emek veren ve mesleğini geliştirmek, devrin gereklerine uygun olarak ifa etmek amacı ile yola çıkan uzmanların kendilerini tanıtabilecekleri online ve bununla sınırlı kalmayacak ortamları sağlar.
 • Hizmet Alan ve Hizmet Veren' lerin / diyetisyenlerinin, Web Sitesi'nin alt yapısını kullanarak hizmet alma ve hizmet sağlama konusunda çevrim içi (online) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapıyı kendilerine sunar; bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilebilmesi için taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde Hizmet Verenlerin, hizmeti, Hizmet Alan' a göndermesi / hizmetin sağlanmasını amaçlar.
 • Diyetkolik tarafından sunulan standart paket hizmeti kapsamında aşağıdaki hizmetler verilir:
 • Kullanıcının ihtiyaç ve özelliklerine göre diyetisyenler tarafından hazırlanmış en uygun diyet planları sistem tarafından ilgili kullanıcı ile eşleştirilir.
 • Kullanıcı yaptığı egzersizleri uygulamaya girip, harcadığı toplam kaloriyi takip edebilir.
 • Kullanıcı adımsayar entegrasyonu ile gün içerisinde atmış olduğu adımları takip edebilir.
 • Web, iOS ve Android için geliştirilmiş uygulamaları ile Kullanıcıların diyet yapmalarına yardımcı olur.
 • Türk ve dünya mutfağına ait binlerce yemeğin besin değerlerine erişim, Kullanıcıların tanımladığı yemek tariflerinde, besin değerlerini hesaplama, Uzmanların diyet ve egzersiz konularındaki makalelerine erişim imkanı verilir.
 • Ayda 5 (beş) adet olmak üzere diyetisyene soru sorma hakkı tanınır.

DİYETKOLİK, Hizmet Veren' nin içeriklerini kendi oluşturdukları hizmet, ürün veya profil bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi'nde, Uygulamalar'da ve/veya sosyal medya hesaplarında yer almasını sağlar. Hizmet Verenler, Diyetkolik üzerinden danışanlara ücretli danışma hizmeti sunabileceği gibi, Diyetkolik üzerinden sunulan servisleri aynı zamanda SAAS (Software as a service) modeli ile doğrudan muayenehanelerine gelmiş olan ve diyetisyen hizmeti almak isteyen kişilere, diyet planı ve takibi yapabilmeleri amacıyla da kullanabilirler.


Her iki modelde de, DİYETKOLİK yalnızca bir platformdur, Web Sitesi'nde ve Uygulamalar'da yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik'in 6/4 maddesine göre, DİYETKOLİK aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

SCALA özel maddeler

 • SCALA, Diyetkolik tarafından ürettirilmiş, ayrı olarak satılan ve Diyetkolik ile uyumlu çalışan andropometrik ölçüm cihazıdır. Diyetkolik Scala, KULLANICI' ların vücut ağırlığını ölçme, ayrıca vücut yağ ve su oranını, kemik ve kas kütlesini, Beden Kitle İndeksi ve günlük kalori ihtiyacını analiz etme amacıyla kullanılabilir. Cihazın ağırlık ölçme dışındaki özelliklerini kullanabilmek için kendisi için özel geliştirilmiş Scala isimli Android ve IOS uygulamaları vardır. İş bu sözleşme Diyetkolik SCALA tarafından KULLANICI' lara sağlanan platformun kullanımına ilişkin, her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini düzenler.
 • Scala uygulaması Diyetkolik SCALA andropometrik ölçüm cihazı ile çalışır. Bu cihaz kullanma kılavuzlarında yazıldığı şekilde kullanılmalıdır. Kullanma kılavuzuna aykırı kullanımlardan doğacak hasarlardan veya buna bağlı doğacak ölçüm hatalarından veya bunlara bağlı doğacak zararlardan SCALA sorumlu değildir. Ayrıca SCALA tarafından tedarik edilmeyen cihazların kullanımından dolayı oluşabilecek her türlü zarardan SCALA sorumlu değildir.

SWEETCHEEKS özel maddeler

 • SWEETCHEEKS, kendine has dokusu sayesinde, üzerine oturduğunuzda vücut ağırlığınıza karşı bir baskı oluşturarak kendi kendinize masaj yapmanızı sağlayan Selülit Masajı Matı. olup, iş bu sözleşme SWEETCHEEKS tarafından KULLANICI' lara sağlanan platformun kullanımına ilişkin, her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini düzenler. SWEETCHEEKS Selülit' i tamamen yok etmez fakat KULLANICI' nın vücut yapısına bağlı olarak Selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olur.
 • Kullanma kılavuzuna aykırı kullanımlardan doğacak hasarlardan veya bunlara bağlı doğacak zararlardan SWEETCHEEKS sorumlu değildir. Ayrıca SWEETCHEEKS tarafından tedarik edilmeyen yan ürünlerin kullanımından dolayı oluşabilecek her türlü zarardan SWEETCHEEKS sorumlu değildir.

Diyetklinik özel maddeler

 • Bu hizmet, DİYETKOLİK üzerinden randevu alan Hizmet Alan' a diyetisyen ile yüz yüze görüşme sürecini takip etme olanağı verir. Tüm bu yolculuk sırasında Hizmet alan ile Hizmet veren arasındaki koordinasyonu güçlendirir.
 • Bu hizmet, Hizmet Verenin, muayenehanesinde, bağlı olduğu sağlık kuruluşundaki odasında veya DİYETKOLİK veya kendisinin anlaşmalı olarak bir kurumda tahsis edilen geçici bir odada verilebilir.
 • Diyetklinik Hizmetini Veren, bu hizmeti verirken, Hizmet Alan'ın DİYETKOLİK sistemindeki verilerini takip ederek, sistemle uyumlu bir şekilde bu hizmeti verecektir.
 • Yüz yüze verilen hizmetin doğruluğu, kalitesi, güvenilirliği veya bu sırada yaşanan herhangi bir uyuşmazlıktan, Diyetklinik hizmeti veren ile hizmet alan arasındaki ilişkiden veya hizmetin verildiği kuruluşun politikalarından veya şartlarının yeterliliğinden ve sair durumlardan DİYETKOLİK sorumlu tutulamaz.
 • DİYETKOLİK, bu seçeneği sunarken, Hizmet Alan'ın en yakın ve en doğru yerden hizmeti alabileceği şekilde onlara sunar.
 • Yüz yüze verilen hizmetin doğruluğu, kalitesi, güvenilirliği veya bu sırada yaşanan herhangi bir uyuşmazlıktan, Diyetklinik hizmeti veren ile hizmet alan arasındaki ilişkiden veya hizmetin verildiği kuruluşun politikalarından veya şartlarının yeterliliğinden ve sair durumlardan DİYETKOLİK sorumlu tutulamaz.
 • Diyetklinik Hizmeti Veren'in, DİYETKOLİK aracılığı dışındaki yollarla tanışarak, Diyetkolik alt yapısını kullanarak, hizmet vermek istemesi durumunda müşterilerini kayıt ettirdiği SAAS yöntemi ile de kullanılabilinir.
 • Danışanına hizmet verdikten sonra, danışanını sistemden kendisi tanımlar, danışana sistem tarafından kullanıcı adı gönderilir. Kullanıcı diyetklinik uygulamasını indirdikten sonra kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre veya kendisine verilen diyetkart'ın üzerinde tanımlanmış bilgiler ile giriş sağlar, böylece sadece o Hizmet Veren'in bilgileri kendisine gösterilir. Sistem üzerinden ilgili Hizmet Veren, kendisinin diyet gelişimini takip edebilir.
 • Sadece bu yolla kayıt olan kişi sadece o diyetisyenin ya da kurumun diyetisyenlerini ve onların hazırladıkları içerikleri görebilir. Diğer diyetisyenlerin hazırladıkları içerikleri göremez.

3. UZMAN PROFİLİ OLUŞTURMA

 • Sisteme Tanımlı Uzmanlar'ın i) en az 18 yaşında olan ve temyiz kudretine haiz, Web Sitesi üzerinden Uzman Profili oluşturan, Üye Hizmet Veren sözleşmesini onaylayan ve söz konusu hizmeti sunmak için gerekli ehliyeti olduğunu ibraz eden şahıs, ii) Uzman Profili oluşturma ekranında ilgili tüm verileri eksiksiz ve açık olarak doldurmuş olmaları, iii) diyetisyenlerin mezuniyet belgelerini sisteme yüklemiş olmaları ve işbu sözleşmeyi dijital ortamda onaylamaları gerekmektedir.
 • DİYETKOLİK tarafından, üyelikte herhangi bir sakınca görülmemesi durumunda profil onaylanacaktır. Onaylanan uzmanların profil verileri tüm kullanıcılar tarafından görülebilecektir.
 • Onaylanan uzmanların sistem için içerik üretme ve bu içerikleri tüm kullanıcıların görmesi için paylaşma hakları vardır. İçeriklerin DİYETKOLİK için ve internet ortamında daha önce hiç yayınlanmamış olması gerekmektedir. DİYETKOLİK'in istediği içeriği yayından kaldırma hakkı olduğunu kabul eder.

4. HİZMET VEREN OLMA SÜRECİ

 • Online Hizmet veya Diyetklinik Hizmeti sunmak isteyenler, Web Sitesi üzerinden Uzman Profili oluşturduktan sonra, Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylayan ve söz konusu hizmeti sunmak için gerekli olan belgeleri ibraz eden şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi ifade ederler.
 • Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar. Kuruma bağlı veya bireysel hizmet veren kişilerin isim listeleri ve hizmeti verebilmek için gerekli olan hizmet belgeleri bu sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır ve sistemde ilgili yere tanımlanmalıdır. Çalışan uzmanların işbu sözleşmeyi dijital ortamda onaylamaları gerekmektedir. Ancak aşağıdaki belge ve bilgilerin DİYETKOLİK tarafından incelenmesinden sonra Hizmet Veren olma durumu onaylanır ve onaylanma işleminin tamamlanması ve Hizmet Veren' e bildirilmesi ile 'Hizmet Veren' statüsü başlamakta ve Hizmet Veren işbu sözleşme ve DİYETKOLİK'in ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır.
 • Hizmet Veren unvanına haiz olabilmek için, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Madde 5/4 ile belirtilen bilgileri ;

- Hizmet Veren'in tüzel kişilikolması durumunda:

 • Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri.
 • Tebligata elverişli KEP adresi.
 • Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası.
 • Vergi levhası,
 • İmza sirküleri
 • Ticaret sicil gazetesi kayıtları,
 • Ticaret Odası'ndan alınan faaliyet belgesi,
 • Banka bilgileri (banka adı ve IBAN no),
 • Öncelikle Turkiye.gov.tr adresinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama ekranından alınacak karekodlu doğrulanabilir belge halinde bu şekilde e-devlet sistemlerinde henüz mevcut değilse orijinal mezuniyet belgesinin kopyasını,
 • Merkez adresi ve telefon numarasını (İlk kayıt sırasında telefon numarası onay kodu ile doğrulanmaktadır)

DİYETKOLİK' e sağlamakla yükümlüdür.

- Hizmet Veren'in Serbest Meslek Erbabı olması durumunda;

 • Vergi levhası,
 • İmza sirküleri
 • Banka bilgileri (banka adı ve IBAN no),
 • Turkiye.gov.tr adresinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama ekranından alınacak karekodlu doğrulanabilir belgeyi (bu şekilde e-devlet sistemlerinde henüz mevcut değilse orijinal belgenin kopyasını)

DİYETKOLİK' e sağlamakla yükümlüdür.


Ayrıca 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan DİYETKOLİK; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad, soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir. Dolayısıyla Hizmet Veren unvanına haiz olabilmek için burada sayılan bilgiler DİYETKOLİK' e sağlanmakla yükümlüdür.


Hizmet Alan'ın hizmet vereni seçmiş veya beyan etmiş olması durumunda, sistem üzerinde hizmet almak için yaptığı aramalarda çalıştığı kurumun anlaşmalı olduğu hizmet verenlerin gerekli şartları yerine getirmiş olması halinde, bu kişiler hizmet veren olarak arama sonuçlarında öncelikli sırada sunulacaktır. Hizmet Alan'dan, çalıştığı kurumu beyan ederken, kuruma ait e-posta adresi ile sisteme kayıt olması yeterlidir. Hizmet Veren tüzel kişi, anlaşmalı olduğu firmaların çalışanlarının hizmet alan olarak sistemde arama yapması halinde, arama sonuçlarında onlara öncelikli olarak gösterilecektir. Ancak bunun için Hizmet Veren tüzel kişi anlaşmalı olduğu kurumların listesini DİYETKOLİK' e sunmalıdır.

5. HİZMET ONAYLANMA SÜRECİ

DİYETKOLİK, Hizmet Veren'in belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan ve yine Hizmet Veren tarafından belirlenen bir tarife üzerinden hizmet verebileceği bir elektronik sistem sağlar. Hizmet Veren, Uzman Profili sayfasında önceden tanımladığı fiyat üzerinden hizmeti yapmayı kabul eder. Hizmet Alan ilgili ödemeyi yaptığında talep ettiği hizmet onaylanmış olur. Hizmet Alan, ödemenin hizmetin ifasından önce alınacağını bildiğini kabul ve beyan eder. Hizmet Alan, ödemesini DİYETKOLİK üzerinden yaptığı anda Hizmet Veren ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılmış olur.

6. HİZMET DEĞİŞİKLİK VE İPTAL KURALLARI

 • Hizmet Alan, seçtiği Hizmet Veren detaylarını kendi 'üyelik bilgileri' sayfasından görüntüleyebilir. Hizmet Alan, seçtiği Hizmet Veren' den vazgeçerse, hizmetin verileceği günden 24 saat önce veya ilgili uzmanın hizmeti vermek için gerekli hazırlıkları yapmaya başlamasından önce 'diyetkolik@diyetkolik.com' adresine e-posta göndererek Hizmet Veren'in değiştirilmesini talep eder. Aksi halde seçilen Hizmet Veren kabul edilmiş sayılır.
 • Diyetklinik Hizmeti Alan, onaylanan hizmetin verileceği günden 24 saat önce veya ilgili uzmanın hizmeti vermek için gerekli hazırlıkları yapmaya başlamasından önce sistem üzerinden randevusunun gün veya saatini değiştirebilir veya ileriki bir tarihte alınmak üzere iptal edebilir. Diyetklinik randevu iptali, Web Sitesi üzerinden bildirilen iletişim yollarıyla yapılmalıdır.
 • Web Sitesi veya Uygulamalar aracılığı ile kurulan bir ticari ilişki, görüntülenen bir hizmete ilişkin olarak DİYETKOLİK' e bildirilmeksizin, tarafların anlaştığı DİYETKOLİK tarafından tespit edilirse, DİYETKOLİK'in hizmet alanı ve hizmet verenin sistem üzerinden çıkartma hakkı saklı kalmak koşulu ile, ayrıca sağlanan hizmete ilişkin teknoloji kullanım bedeline hak kazanır.
 • Uzman Profil'inde belirtilen meblağ ve şartlar, Hizmet Veren tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren'in hizmeti verebileceğini belirttiği süreden önce bu meblağ ve şartları geri çekmesinden DİYETKOLİK'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Hizmet Veren, vereceğini taahhüt ettiği hizmetler için ön görüşme, ön muayene, vb. ek masraf yapsa bile, Hizmet Alan'ın hizmeti almayarak ödeme yapmaması hiçbir şekilde Hizmet Veren' e yaptığı masrafın karşılanması veya ödediği bedellerin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.
 • Hizmet bedeli iadesi şartlarına işbu sözleşmede detaylı olarak değinilmiştir.

7. ÖDEMELER

 • Hizmet Alan, almak istedikleri hizmete ilişkin bedelini, hizmetin ifası öncesinde Web Sitesi veya Uygulamalar üzerinden doğrudan ödeme yapacaktır. Hizmet Alan, ödemeyi banka havalesi, Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı veya DİYETKOLİK tarafından belirlenen diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla yapabilirler.
 • Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Hizmet Veren, DİYETKOLİK tarafından belirlenen ödeme yöntemlerine uymayı ve DİYETKOLİK'in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşları aracılığı ile belirlenen periyodlarda ve düzende ödeme almayı, DİYETKOLİK'in bu ödemeler üzerinden komisyon bedeli alma hakkının saklı olduğunu kabul eder. Üçüncü parti ödeme kuruluşlarının şartlarından DİYETKOLİK sorumlu olmayıp, Hizmet Veren bunlara uygun davranmayı kabul eder. Her durumda tahsilat masrafları (Banka Komisyonu vs.) Hizmet Veren'e aittir.
 • Hizmet Veren, siteden alacağı hizmetler için servis kullanım bedeli olarak sitede seçtiği paket ücretini Diyetkolik' e ödemekle yükümlüdür.
 • Hizmet Veren paket ücretlerini ödediği takdirde paket şartları kapsamında, Diyetkolik' ten iki modelde faydalanabilir. Bu modellere dair ödeme koşulları aşağıdadır.
 • Hizmet Alan' a site üzerinden ücretli olarak vereceği hizmetlere ilişkin olarak tahsilatı DİYETKOLİK üzerinden yapmayı tercih ederse; bu tahsilat DİYETKOLİK'in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu İYZİCO tarafından yapılır. Ödeme kuruluşu tarafından Hizmet Veren' e ödenecek tutar, DİYETKOLİK ile yapılan toplu anlaşma tutarları oranında hizmet bedeli düşülerek Hizmet Veren'in hesabına ödenecektir. İYZİCO' nun tahsil ettiği ödemelerden aldığı hizmet bedeli üzerinde Diyetkolik hiçbir ilave ücret almamaktadır.
 • Hizmet Veren'in SAAS modeli ile kendi hizmet alan kişilerine site üzerinden hizmet vermesi ve diyetisyen hizmet bedelini kendi yöntemleri ile tahsil ediyor olması durumunda, Hizmet Veren DİYETKOLİK'e paket ücreti hariç herhangi bir ücret, komisyon ve sair ücret ödemez.
 • Hizmet Alan'ın siteden hizmet veya ürün satın alması durumunda ücretler, DİYETKOLİK tarafından İYZİCO aracılığı ile tahsil edilir.
 • Hizmet Alan' a yönelik düzenlenmesi gereken fiş/fatura gibi belgeler Hizmet Veren tarafından düzenlenecek ve verilecektir. Dönem sonunda DİYETKOLİK hak ettiği hizmet bedellerine dair faturalandırmayı Hizmet Veren' e yönelik olarak düzenleyecek ve gönderecektir.
 • Sözleşme koşullarına uygun olarak Hizmet Alan'ın ücret iadesi talep etmesi durumunda, iade hizmet veren tarafından yapılacaktır. DİYETKOLİK yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

8. HİZMET BEDELİ İADESİ / CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

 • DİYETKOLİK, hizmet alacak kişilere herhangi bir sağlık, kilo verme, garantileri vermez. Tıbbi çözümler sunmaz. Hizmet alanlara sadece bu süreç içinde destek olur, bilgilendirme yapar veya bu konuda uzman kişilerle iletişime geçmesini sağlar. Ancak tıbbi tedavi gerektiren durumda olan kullanıcıların olması durumunda kişilerin sağlık durumları ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Hedefledikleri sonuçlara ulaşmalarını da taahhüt etmemektedir. Başarıya ulaşmak için hizmet alanların yapılan bilgilendirmelere eksiksiz uymaları gerekmektedir. Ayrıca, hizmet Alan'ın insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratacak hedefler koyması nedeniyle de hedeflerin gerçekleştirilememesi ve/veya hedeflerin tıbbi açıdan etik kurallara uygun ve imkanlı sınırlarda ifa edilmesi halinde, DİYETKOLİK hizmetin düzgün ifa edilmediği ve/veya hiç ifa edilmediği gerekçesi ile sorumlu tutulamaz ve bu sebeple bedel iadesi yapılmaz. Paket ve Programların eksik veya yanlış kullanılmasından DİYETKOLİK hukuki veya cezai olarak sorumlu tutulamaz.
 • DİYETKOLİK tarafından sunulan hizmet cayma hakkı bulunmayan sözleşmelerden olup, Hizmet Alan tüketici sıfatı ile bedel iadesi hakkını aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan şekiller dışında kullanamayacağını şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Standart Paket hizmetlerinde 1 veya 3 aylık seçeneklerden hangisinin seçildiğine bakılmaksızın hizmet bedelinin ödenmesinden itibaren 7 gün geçmekle artık bedel iadesi hakkı bulunmadığını, Üyelik aktif olarak devam ettikçe ve tekrar eden ödemelerin iptali sisteme kayıt yapılan araçlar vasıtası ile gerçekleştirilmediği sürece hizmet bedeli tahsiline devam edileceğini Hizmet Alan şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Özel Paketlerde ise kişiye özel diyet programı gibi kişiye özel hizmet hazırlanana kadar geçecek süre ile sınırlı olmak üzere hizmet alımının ileriye dönük olarak iptalinin talep edilebileceğini, şartlar incelenerek iptal ve bedel iadesi talebinin kabulünde ise Standart ve Özel Paket farkı gözetilmeksizin 1 aylık bedel ve mevcut ise aracı kurumlara ödenen miktar kesilerek ödemenin 10 gün içerisinde iadesi şeklinde bedel iade süreci yürütüleceğini Hizmet Alan şimdiden kabul etmektedir.
 • Hizmet Alan takip eden dönem için hizmet ve bedel tahsiline ilişkin tekrar eden ödemelerini kayıt yapılan sistem veya web sitesi üzerinden veya App store üzerinden indirdiği uygulama için otomatik ödeme izni verdiği aboneliğini yine App store üzerinden iptal etmek hakkına ve imkanına sahiptir. Aksi takdirde üyelik aylık olarak yenilenir ve tahsil edilen ay için aşağıda yazılı hal dışında bedel iadesi mümkün değildir: DİYETKOLİK'in kusuru olmaksızın (deprem, sel baskını gibi doğal afetler ile lokavt, grev, seferberlik hali Resmi Kurum kararı ile internete erişimin engellenmesi veya tüm önlemlerin alınmasına karşı ağır virüs saldırısı gibi) mücbir sebepler ile hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde Hizmet Alan hesap bilgileri üzerinden durum mümkün olan ilk anda bildirilir. Sadece bu hal ile sınırlı olmak üzere Hizmet Alan mücbir sebebin başladığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere siparişin iptal edilmesi veya edimin ifasına ilişkin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
 • Hizmetin iptalinin talep edilmesi halinde SMS veya Uygulamalar (Apple Store / Google Play Store) ve benzeri kurum veya uygulamalar aracılığı ile üyelik yapılmış ise aracı kurum ve kuruluşların bedeli ödendikten sonra kalan bedel 10 gün içerisinde Hizmet Alan'a iade edilir. Bu istisnai durum dışında yukarıdaki maddeler aynen uygulanır bedel iadesi yapılmaz.
 • Verilen hizmetin mesafeli olması sebebi ile ödeme kanalını kullanan kişi ile hizmeti alan kişinin aynı kişi olduğu veya hizmeti alan kişi adına bilgisi dahilinde ödeme yapıldığı kabul edilir. Kişilerin kredi kartı ve telefon hattı ve/veya benzeri ödeme kanalı bilgilerini izinsiz kullanıma karşı korumak mükellefiyeti bulunduğundan üçüncü kişiler ve/veya kredi kartı ve/veya telefon hattı ve/veya ödeme bilgileri kayıtlı Apple Store, Google Play Store ve benzeri Uygulama Sağlayıcısı sahipleri Hizmet Alan lehinde aile bireyleri ve/veya akrabalık bağı bulunmayan üçüncü kişiler tarafından yapılan ödemelerin bilgileri dışında olduğunu iddia ederek herhangi bir iade talebinde bulunamayacaklardır.
 • DİYETKOLİK, 18 yaş altı, kısıtlı, yeşil ve/veya kırmızı reçeteli ilaçlar başta olmak üzere sürekli ilaç kullanımı gerektiren akut, kronik ve/veya kalıtsal ruhsal veya bedensel ağır hastalıklara ve bağımlılıklara sahip bireylere Hizmet Alan'ın haklı menfaatinin korunması amacı ile hizmet vermemektedir. Bu hallerden bir veya fazlasının bulunduğunun ve/veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun anlaşılması halinde hizmet bedel iadesi yapılmaksızın derhal durdurulur.
 • Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin işbu sözleşmede sayılan süreler içinde Web Sitesi'nde 'Üyelik Bilgilerim' kısmında 'İptal' butonuna basarak süreci başlatması ve daha sonra DİYETKOLİK yönlendirmelerinin takip edilmesi yeterlidir.
 • DİYETKOLİK aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için iş birliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir: i) Talep edilen hizmetin veya Anlaşmaya Varılan İş'in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali; ii) Talep edilen hizmetin ilgili Hizmet Alan 'a iletilememesi nedeniyle satın alınan hizmetin zorunlu iptali; iii) Satın alınan hizmetin ifasının 48 saat gecikmesi durumunda yapılacaktır.
 • Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında gerçekleşen ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda DİYETKOLİK'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Online Ödeme Sistemi, banka havalesi ve DİYETKOLİK'in belirlediği diğer ödeme seçenekleri dışındaki ödeme vasıtaları ile Hizmet Veren' e ödemesi yapılmış hizmetlerde ücret iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.

9. HİZMET VERENİN HİZMET SORUMLULUĞU, DİYETKOLİK TARAFINDAN GARANTİ VERİLMEMESİ VE İLİŞKİNİN BAĞIMSIZLIĞI

 • Web Sitesi ve Uygulamalar aracılığı ile Hizmet Veren' den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Veren' e aittir.
 • DİYETKOLİK'in hiçbir sorumluluğu bulunmaz. DİYETKOLİK, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren'in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan DİYETKOLİK'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • DİYETKOLİK, Hizmet Verenleri veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. DİYETKOLİK, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Verenler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Verenleri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, DİYETKOLİK'in vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
 • Hizmet Veren, üyeler tarafından kendisi veya kurumu hakkında yapılmış oylama, yorum ve benzeri görüşlerin DİYETKOLİK tarafından puanlama sistemi ile performans kriterleri oluşturulurken veya değerlendirmeye tabi tutarken dikkate alınabileceğini, duyurulabileceğini, yayınlanabileceğini, bu yorum ve görüşlerin kaldırılmasını DİYETKOLİK' ten talep etme hakkının bulunmadığını kabul eder.
 • DİYETKOLİK, yalnızca sisteme kayıtlı Hizmet Verenlerin uygunluk durumuna göre Hizmet Alanlar' a uygun olan Uzman Profillerini yönlendirir.
 • Hizmet Alan'dan veya Hizmet Verenlerden kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Diyetklinik Hizmet Veren'in adreste bulunmaması, vb.) dolayı DİYETKOLİK'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. DİYETKOLİK söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren' e veya Hizmet Alan' a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.
 • Hizmet Veren tarafından Uzman Profili' nde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu hakkında DİYETKOLİK'in hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Veren' e ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren' e aittir.
 • DİYETKOLİK'in ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü yargı kararı ile kesinleşmesi halinde Hizmet Veren' e aittir.
 • Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasındaki ticari ilişkiden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. DİYETKOLİK tarafından işletilen Web Sitesi' nde ve Uygulamalar'da listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, DİYETKOLİK, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı statüsünde değildir.
 • DİYETKOLİK, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanlar'ın isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Veren veya Hizmet Veren tüzel kişi ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.
 • Hizmet Alan bilgileri DİYETKOLİK tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan'ın onayı alınmadığı hallerde tanıtım, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri ve bu sebeple Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan DİYETKOLİK kesinlikle sorumlu değildir.
 • DİYETKOLİK ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

10. HİZMET VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Hizmet Veren, işbu sözleşme koşullarına uymaması durumunda tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
 • Hizmet Veren, Diyetkolik üzerinden vereceği hizmetin tahsilatının Diyetkolik tarafından gerçekleştirileceği modelde faaliyet gösterecek ise, vergi mükellefi olması gerektiğini bildiğini ve buna ilişkin belgeleri Diyetkolik'e sağlayacağını ve üyeliği Diyetkolik tarafından onaylandığı takdirde site üzerinden satışa konu faaliyet gösterebileceğini kabul eder. Ancak Hizmet Veren'in Diyetkolik üzerindeki faaliyeti, yalnızca Uzman kaydı yaparak, site üzerinden kendi danışanlarına online diyet hizmeti vermek şeklinde olacak ise sadece altyapı bedeli ödeyecektir. Bu durumda danışanlardan alınacak ücret tahsilatlarından kendisi site harici olmak üzere sorumlu olup, Diyetkolik tarafından herhangi bir vergi mükellefiyeti olması şartı aranmaz.
 • DİYETKOLİK' i dışarıda bırakacak eylem ve girişimlerden, anlaşmalardan kaçınmakla yükümlüdür. Aksi hakde doğacak zararlardan sorumludur.
 • DİYETKOLİK'in ticari itibarını sarsan veya herhangi bir içeriğine, politikasına, konusuna ters düşen paylaşım, açıklama, beyan, yorum ve içerik paylaşmayacağını, bu tür içeriklerin sosyal medyada veya her tür mecrada DİYETKOLİK adı ile arama yapıldığında görüntülenmesine veya bağlantılı olduğu imajı yaratmasına sebep olacak herhangi bir 'tag' leme yapmayacağını, aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul eder.
 • DİYETKOLİK ile herhangi bir şekilde haksız rekabet içerecek faaliyetlerde bulunmayacağını, aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Sosyal medya kullanımı sırasında, İş planlarına ait henüz gerçekleşmemiş herhangi bir bilgi, iş notlarına dair herhangi bir görsel paylaşımında bulunmamayı, bağlı olduğu firma ya da markanın, çalıştığı kurumun ticari itibarına zarar verecek türde paylaşımlarda bulunmamayı, diyet mantığına ve kurallarına aykırı olabilecek ve zararlı yiyecek ve içecekler olarak bilinen tüketimleri desteklediği imajı yaratacak içerik paylaşımlarında bulunmamayı ve benzeri söylemlerden kaçınmayı, bu tür içeriklerle veya etik, genel ahlak kurallar ve yasalara aykırı herhangi bir içerik paylaşımı ile birlikte DİYETKOLİK'in anılmasına sebebiyet verecek tag ve etiketlemelerden kaçınmayı, DİYETKOLİK'in anlaşmalı olduğu markalar haricinde herhangi bir markalı ürünün paylaşımında bulunmamayı ve reklam faaliyetlerinden kaçınmayı kabul eder. Aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Hizmet verenden, DİYETKOLİK'in sosyal medya hesaplarını ve uygulamalarını takip ederek her türlü mecrada destek sağlaması, beğeni ve yeniden paylaşımlarda bulunması, paylaşımlara yönelik yapılan yorumlarda üçüncü kişiler ile tartışmalar ve olumsuz içerik yaratmama konusunda tavsiyelere uyması beklenir.
 • Hizmet verenden, sosyal medya mecralarında DİYETKOLİK markasını içeren içeriklerle ilgili yapacağı paylaşımlar, kullanacağı hashtagler, düzenlenecek çekilişler hakkında, DİYETKOLİK tarafından verilecek eğitimlerde paylaşılan önerileri uygulaması beklenir.
 • Hizmet veren sosyal medya üzerinden düzenleyeceği çekilişler ile ilgili planlamayı öncelikli olarak DİYETKOLİK ile yapmayı, kendi hesapları üzerinden yapacağı çekilişlerde sosyal medya üzerinden Diyetkolik hesaplarını takip etme şartını eklemeyi kabul eder.

11. HİZMET ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Hizmet Alan'ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan' a aittir.
 • Hizmetin başlaması ve geçerliliği, ödemenin yapıldığı anda geçerlidir ve yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Hizmet Alan, Web Sitesi veya Uygulamalar aracılığı ile görüntülediği bir hizmete ilişkin olarak DİYETKOLİK'in bilgisi dahilinde olmaksızın, DİYETKOLİK' i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya teknoloji bedeli ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.
 • Hizmet Alan, Diyetisyen'den hizmet alırken, hizmet kurallarına uymayı, Diyetisyen'in görüşme saat ve sürelerine uymayı, aksi halde zamanında kullanılmayan haklar için daha sonra hak veya ücret iadesi talebinde bulunamayacağını kabul eder.
 • Hizmet Alan, Hizmet Veren ile doğrudan sözleşme yaparsa, DİYETKOLİK'in hiçbir şekilde ilgili sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini kabul eder.
 • Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, DİYETKOLİK'in anlaşmalı olduğu Garanti bankası sanal postu ile veya İYZİCO ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan DİYETKOLİK sorumlu değildir.
 • Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, DİYETKOLİK'in gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur. Hizmet Alan, Diyetklinik Hizmeti gibi bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, muayene için ölçü alınması, vb. gerekli işlemlere izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.
 • Hizmet Alan'ın çalıştığı firmayı seçmiş veya beyan etmiş olması durumunda, sistem üzerinde hizmet almak için yaptığı aramalarda çalıştığı kurumun anlaşmalı olduğu tüzel kişilerin sistemde kayıtlı olması halinde, bu kişiler hizmet veren olarak arama sonuçlarında öncelikli sırada sunulacaktır.
 • Hizmet Alan'dan, çalıştığı kurumu beyan ederken, bunu ispatlayan resmi belge veya kayıt talep edilebilir.

12. WEB SİTESİ VE UYGULAMALARDAKİ İÇERİK

 • ÜYE ya da kullanıcılar, DİYETKOLİK'in Hizmet Veren tarafından sağlanan içeriklerin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, bütünlüğü, faydasını, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu olmadığını kabul eder. Bu içerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı DİYETKOLİK çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 • DİYETKOLİK, ÜYE ya da diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri bu kişiler sisteme göndermeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz veya içerikle ilgili herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz.
 • Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi'ne ve Uygulamalar' a yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa'nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, DİYETKOLİK tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan'ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır. DİYETKOLİK, kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için, DİYETKOLİK kendi veya kullanıcılarından herhangi birine zararlı olduğuna inandığı için durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.
 • İş bu sözleşme kapsamında ÜYE ya da Kullanıcılar, sitede yayınladığı her türlü içerik ve yorumdan sorumludur. Tüm üyeler tarafından oluşturulan Profiller, Verilen Hizmetler'in içeriği, taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar ve uzmanların oluşturdukları her türlü içerik (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (f) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (g) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir.
 • Aksi halde DİYETKOLİK'in sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Üye' ye aittir. Aksi halde doğacak zarardan, üçüncü kişi ve kurumların tazminat talebi halinde DİYETKOLİK sorumluluk kabul etmez. Ayrıca Üye' nin sitedeki uzmanlardan edindiği tavsiye ve önerilerin hedefe ulaşmadaki başarısından, bu bilgilerin doğruluğundan ya da beklenen sonucu vermemesinden, bu tavsiye ve önerilerin hayata geçirilmesi sebebiyle ÜYE' de oluşması muhtemel sağlık sorunlardan ve doğacak diğer zararlardan dolayı DİYETKOLİK hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
 • Kullanıcılar, DİYETKOLİK'in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere bağlantı (link) verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında DİYETKOLİK'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 • DİYETKOLİK, Hizmet Veren'in bu platformda paylaştığı görsel ve içerikleri; 3. Parti basılı yayın organları, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo ve online mecralarda, diğer elektronik iletişim araçlarında Web Sitesi'nde, Uygulamalar'da ve sosyal medya kanallarında hiçbir ücret ödemeksizin ve herhangi bir onaya tabi olmaksızın kullanmaya yetkilidir.
 • Hizmet Veren'in site ile ilgili tanıtım ifadelerini kullanırken, kullanıcı yorumları, üye referanslarından faydalanabilir. Hizmet Veren'in, DİYETKOLİK kanalları üzerinden, DİYETKOLİK tarafından çekimi gerçekleştirilmiş Web Sitesi kullanımı sonrasına ait görsel ve içerikleri, 3.Parti basılı yayın organları, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo ve online mecralarda, diğer elektronik iletişim araçlarında Web Sitesi'nde, Uygulamalar'da ve sosyal medya kanallarında kullanmaya yetkilidir.
 • Diyetkolik, Hizmet Veren'in onaylaması halinde, platfom tanıtımlarında Hizmet Verenlerin ismini İsim ve Soy isim olarak kullanmaya yetkilidir.
 • Hizmet Verenlerin tercihine bağlı olarak yalnızca isminin baş harfleri kullanılabilir. İçeriği hazırlayan kişi olarak Hizmet Veren isminin de kullanılmasına onay verdiğini, geçerliliğini ve güncelliğini yitiren makaleleri, videoları, yemek tariflerini ve diğer içerikleri değiştirme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Hizmet Veren tarafından kullanımına izin verilen içerik ve görsellerin kullanım hakları, DİYETKOLİK' e ait olacaktır. Hizmet Veren bu görsel ve içeriklerin kullanımından sebep herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacağını kabul eder.
 • Hizmet Veren' e ait içerik ve görsellerin orijinaline bağlı kalınarak, esaslı unsurlarda olmamak kaydıyla birtakım değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Esaslı unsurlarda değişiklik yapılacak ise, ilgili değişiklik Hizmet Veren'in onayına sunulacaktır.
 • Hizmet Veren, DİYETKOLİK'in rakibi sayılabilecek şekilde aynı alanda hizmet veren başka markalarla benzer nitelikte bir çalışmada bulunmayacağını, DİYETKOLİK için sağladığı içerikleri rakip firmalara sağlamayacağını kabul eder.
 • Hizmet Veren, DİYETKOLİK'in tanıklı reklamlarında yer alacak olan ve DİYETKOLİK tarafından kullanılacak bu içerikler ve görsellerde, gerçek ve güncel olmayan hiçbir tanıklık ve onay ifadesi veya buna ilişkin görsel kullanmayacağını kabul eder.
 • Hizmet Veren, Hizmet Alan ve tüm üyeler, siteye sağladıkları içeriklerin çeşitli mecralarda kullanılması sonucunda içeriklerin kamuya sunulmuş sayılacağını kabul eder. DİYETKOLİK, Web Sitesi'nin ve Uygulamalar'ın hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

13. DİYETKOLİK'İN HAK VE YETKİLERİ

 • DİYETKOLİK, sistemin çalışmasını, geçerli bir sebep ile geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu nedenle DİYETKOLİK' den sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
 • DİYETKOLİK veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle DİYETKOLİK'in Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • DİYETKOLİK veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Hizmet Talebi' ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
 • DİYETKOLİK Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta, SMS, Whatsapp veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde 'Ayarlar' bölümünde değişiklik yaparak bu bildirimleri almayı durdurabilir.
 • Kullanıcılardan gelen yorumlar/değerlendirmeler, DİYETKOLİK tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. DİYETKOLİK'in söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. DİYETKOLİK, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi' ni ve Uygulamalar' ı (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • İş bu sözleşme kapsamında ÜYE' ye sağlanan bu platform ücretli ve ücretsiz hizmetleri ve ürünleri bir arada sunmaktadır. DİYETKOLİK, ÜYE' nin talebi ve onayı dışında bir ücretlendirme yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, ücretsiz hizmetlerden yararlanırken reklam görmeyi peşinen kabul eder. Ücretli hizmet alınırken reklam alanlarının çoğu kapalı olacak sadece birkaç özel alanda birkaç özel reklam gösterilecektir.
 • DİYETKOLİK sitesinden yararlanmak, iOS ve Android ve benzeri uygulamalardan yararlanmak için kullanıcının 18 yaşın üzerinde olduğu kabul edilir. Aksi halde doğacak zararlardan DİYETKOLİK sorumlu değildir.
 • DİYETKOLİK hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve teknoloji kullanım bedeli politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
 • DİYETKOLİK, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta, Whatsapp veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
 • DİYETKOLİK, Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi'ni veya Uygulamalar' ı kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye' liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan DİYETKOLİK sorumlu tutulamaz.
 • Diyetkolik üzerinden fatura karşılığı ücretli hizmet verecek kişilerin ( Şahıs şirketi veya tüzel kişiliğe haiz diyetisyen ve diyetisyenleri aracılığı ile hizmet verecek sağlık kuruluşlarının) Vergi mükellefi olması gerekmektedir. Diyetkolik bunu ispatlayan belgeleri talep etme hak ve yetkisine sahiptir. Bu kişiler, vergi mükellefi değilse, mükellefiyeti kendi belirleyeceği muhasebeci ile tesis ettirir veya talep ettiği takdirde masrafları Diyetisyen'e ait olmak üzere, Diyetkolik'in Muhasebe ve Müşavirlik işlerini yürüten Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi ile irtibatı sağlanarak vergi mükellefiyeti tesis ettirilir. Ardından bu kişiler ile Diyetkolik irtibata geçerek karşılıklı sözleşme imzalanır ve Portala kayıt işlemi tamamlanır, portala giriş için Dİyetkolik tarafından Diyetisyenlere giriş şifreleri verilir. Portala giriş işlemlerini tamamlayan ve Diyetkolik ailesine katılan diyetisyenlerin, danışan kişilere uygulayacağı ücret politikaları kendileri veya bağlı oldukları hizmet veren kuruluş tarafından belirlenir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı'nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak DİYETKOLİK' de e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı'ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı' ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.
 • ÜYE' nin üyelik bilgilerini ve formda istenen her türlü bilgiyi hatasız, eksiksiz, güncel ve doğru girdiği kabul edilmektedir. Aksi halde bilgilerdeki değişiklik ya da bildirim yapılmadan değişiklik olması, eksiklik, hata olması halinde ÜYE' nin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan DİYETKOLİK sorumlu tutulamaz. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden, her bir konu ile ilgili aynı anda sadece tek bir uzmandan Hizmet alabilirler.
 • ÜYE, siteye üye olduktan sonra profiline dair kişisel bilgiler, kendisi izin verdiği oranda, diğer ÜYE ve kullanıcılar tarafından görüntülenecektir.
 • ÜYE tarafından onay verilmesi halinde DİYETKOLİK bünyesinde barındırılan haber, makale ve benzeri türde yazılar, ÜYE' ye ait kilo güncellemeleri, ÜYE' nin hedefleriyle ilgili bildirimler ÜYE' nin site ile arasında bağlantı kurduğu sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter gibi) üzerinden de otomatik olarak paylaşılır. Otomatik paylaşım onayı ÜYE tarafından her zaman durdurulabilir. DİYETKOLİK, ÜYE'ye sunduğu ücretli ve ücretsiz hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin ÜYE tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.
 • ÜYE, sitede oluşturduğu kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesinden ve bu sebeple doğacak zararlardan DİYETKOLİK sorumlu değildir. ÜYE' nin söz konusu erişim bilgilerini kullanma hakkı bizzat kendisine aittir, bu hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişi ve kurumlara devredemez.
 • ÜYE tarafından üye kayıt işlemi sırasında bildirilen elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar ve sair mesaj gönderilebilir. ÜYE söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • DİYETKOLİK gerek gördüğü takdirde iş bu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. ÜYE bu değişikliklerden yasal olarak haberdar olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması halinde, sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder.
 • Sözleşme değişikliklerinin Üye tarafından kabul edilmemesi halinde, işbu sözleşme süresince herhangi bir zamanda, Hizmet Veren tarafından kabul edilmemesi halinde 30 gün önceden haber vermek kaydıyla sözleşmeyi feshedebilirler. Yalnıca Diyetklinik App hizmeti 1(bir) yıl boyunca feshedilemez. Hizmet Veren, sözleşme feshi halinde fesih tarihine dek olan yükümlülüklerini tamamlamakla yükümlüdür. Hizmet Veren' lerin bağlı olduğu kurumunun sözleşmeyi feshetmesi halinde DİYETKOLİK, hizmet talep edenleri başka hizmet verenlere yönlendirme hakkını saklı tutar. İşbu sözleşme, Üyeler'in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

14. TELİF HAKKI POLİTİKASI

 • Hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurt içi ve yurt dışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın DİYETKOLİK' e bedelsiz ve süre kısıtlaması olmadan kullanım hakkı vermekte olduğunu Hizmet Veren kabul eder. Hizmet Veren, Diyetkolik üzerinden ürettiği içerikleri ilk kez DİYETKOLİK için ürettiğini ve ilk kez DİYETKOLİK' te yayınlanacağını kabul eder.
 • Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde DİYETKOLİK, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, DİYETKOLİK kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
 • DİYETKOLİK, Web Sitesi'nin ve Uygulamalar'ın kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. DİYETKOLİK, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler DİYETKOLİK'in gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 • Web Sitesi'nde ve Uygulamalar'da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. DİYETKOLİK, Web Sitesi ve Uygulamalar içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ('Materyaller') ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı' nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 • Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak hiçbir gerçek ya da tüzel kişinin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edilmediğini, kanuna aykırı olarak kullanmadığını taahhüt eder.
 • DİYETKOLİK' e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları DİYETKOLİK' e aittir. DİYETKOLİK söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. DİYETKOLİK, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

15. DİĞER HÜKÜMLER

 • DİYETKOLİK sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, Hizmet Veren tarafından sağlanan, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
 • DİYETKOLİK, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Hizmet Veren'in kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılara iletilebilecektir.
 • Taraflar bu Sözleşme' den doğabilecek uyuşmazlıklarda tarafların ticari defter ve kayıtları ile elektronik sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK' nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
 • Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan DİYETKOLİK'in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan Kullanıcı sorumludur. DİYETKOLİK Sözleşme'nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme' den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
 • ÜYE' ler, iş bu sözleşmeyi Kabul edip servisleri kullanmakla, ÜYE olurken sağladıkları kişisel verilerinin DİYETKOLİK ile paylaşılmasına ve DİYETKOLİK tarafından üçüncü kişiler ile hizmetin daha iyi verilmesi için ve reklam ve pazarlama yapılması için paylaşılmasına onay vermiş sayılacaklarını kabul ederler.
 • ÜYE' ler, İşbu sözleşme süresince sözleşme konusu hizmetlerin alınabilmesi için zorunlu olan kişisel verilerin Üye tarafından verilmesi gerektiğini, elde edilen kişisel verilerin, depolanması, işlenmesi, transferi, imhası gibi işlemlere dair tüm şartlar ve bu verilerin gizlilik ve güvenliğine dair koşulların DİYETKOLİK tarafından sitede yer alan 'Gizlilik Politikası' nda düzenlenmesi ile bu konuda aydınlatıldığını kabul eder. DİYETKOLİK işbu sözleşme sebebiyle elde edilen kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bakımından 6698 sayılı KVKK' ya ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun davranmayı kabul eder.
 • ÜYE' ler, iş bu sözleşmeyi Kabul edip servisleri kullanmakla DİYETKOLİK tarafından kendilerine ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul etmiş sayılırlar.
 • İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.